Language
Mobile navigation Home page

About us in the media

Filip Kubiaczyk, Historia, polityka i media. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii 2.

recenzja Gazeta Krakowska 28/01/2023

Juliusz Protazy Grzybowski, Państwo tańczące. Mitologiczne źródła Platona nauki o tańcu

recenzja artPapier 15/10/2022

Rita Felski, Agnieszka Budnik, Agnieszka Waligóra, Urzeczenie. O sztuce i przywiązaniu

recenzja artPapier 15/10/2022 

Filip Kubiaczyk, Historia, nacjonalizm i tożsamość. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii

recenzja Gazeta Krakowska 13/08/22

Magdalena Szulc, Od gatunku do wizerunku. Autokreacje b(v)logerów modowych w mediach społecznościowych

recenzja artPapier 01/08/2022

Lech Paszkowski, Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik – odkrywca – filantrop

recenzja Przegląd Geologiczny 6/2022 

Leszek Mrozewicz, Anna Pająkowska-Bouallegui (przekład, wstęp i komentarz), Fontes Historiae Antiquae LI: Klaudiusz Mamertinus, Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat

recenzja Imperium Romanum 07/07/22

Anna Sokołowska, Zjawisko plagiatu a młodzież a młodziez akademicka. Studium socjopedagogiczne

-recenzja Forum Akademickie 4/2021 https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_1_12_2020.pdf

Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Docenić szkołe. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka

- recenzja artPapier 2021   https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_1_12_2020.pdf

Filip Kubiaczyk, Historia, nacjonalizm i tożsamość. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii

- recenzja pilkanozna.pl https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_1_12_2020.pdf

Filip Kubiaczyk, Historia, nacjonalizm i tożsamość. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii

- recenzja retrofutbol.pl https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_1_12_2020.pdf

Rolf Fieguth, Rzeki, przestrzenie, rytm. Marginalia o poezji Czesława Miłosza

- recenzja artPapier https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_1_12_2020.pdf

Magdalena Bednarek, Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku

- recenzja artPapier https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/a/r/artpapier_bednarek_basni_przeobrazone_01.09..pdf

Marek Jedliński, Ku Przeszłości! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu

- recenzja artPapier 

Beata Gromadzka, Themersonowie dzieciom
- recenzja Forum Akademickie 

Maciej Parkitny, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku
- recenzja artPapier

Błażej Warkocki, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick
- recenzja artPapier

Małgorzata Hendrykowska, Szpital Przemienieniahttps://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/p/o/powinowactwa_pessoi_wiat_powieci_jose_saramago_magazyn_literacki_ksiki_3_2014__1.pdf
- recenzja Magazyn Filmowy nr 7-8(83-84)/lipiec-sierpień 2018

Izabela Bondecka-Krzykowska, Z zagadnień ontologicznych informatyki
- recenzja Studia Metodologiczne nr 38

Krzysztof Skibski, Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
- recenzja artPapier

Krzysztof Gajda, Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad
- recenzja IKS
- recenzja artPapier

Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema
- recenzja Magazyn do czytania

Krystyna Tuszyńska, Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o królestwie“. Mariaż retoryki z filozofią
- recenzja

Arkadiusz Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne
-
recenzja

Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie
- recenzja Miesięcznik Teatr

Marcin Adamczak, Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu
- wywiad z Autorem www.dwutygodnik.com 

Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945
- recenzja The online platform for Taylor & Francis Group content 

- recenzja WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE, t. 48 (2012)

Wojciech Charchalis (ed.) Świat powieści José Saramago
- recenzja Magazyn Literacki KSIĄŻKI

Roszak Joanna, Żychliński Arkadiusz (eds.) Powinowactwa Pessoi. Szkice krytyczne
-
recenzja Magazyn Literacki KSIĄŻKI

Janusz Morgenstern i Jan Laskowski, „Do widzenia do jutra”. Scenopis filmu
- recenzja FilmPro

Marek Hendrykowski, Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu
- recenzja FilmPro
- recenzja Rzeczypospolitej, Barbara Hollender
- recenzja Dziennik Gazeta Prawna
- recenzja Życie Uniwersyteckie

HELIODOR ŚWIĘCICKI
- recenzja FORUM AKADEMICKIM
- recenzja Gazeta Poznań, Poznań, nr 106, wydanie z dnia 08 05 2013, str. 2

Tomasz Mika, „Kazania świętokrzyskie" – Od rękopisu do zrozumienia tekstu
- recenzja POGŁOSY

Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza
- recenzja Audiowizualni.pl 

Jan Gaspars, Byleby Irenka mówiła po polsku... Z nieznanej „poznańskiej” korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie do Janiny Dygat
- recenzja Naturalnie 

Olga Medvedeva-Nathoo, „Oby im życie łatwiejsze było…”. O Januszu Korczaku i jego wychowanku
- recenzja Naturalnie

Anna Kotłowska (przekład i komentarz) Kazimierz Ilski (wstęp), Księga eparcha
- recenzja historia.org.pl 

Marek Hendrykowski „Andrzej Munk” (przeł. Peter Langer); „»Eroica« Andrzeja Munka”; „Munk’s »Eroica«” (przeł. Richard J. Reisner)
- recenzja Tygodnik Powszechny

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku
- recenzja Naturalnie

Agata Jakubowska, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow
- recenzja Naturalnie

L. Weinbach, E. Lauden, tłum. M. Borenstein, Supersłownik hebrajsko-polski z indeksem polsko-hebrajskim
- recenzja Naturalnie

Dorota Skotarczak HISTORIA WIZUALNA, Marianna Michałowska, FOTO-TEKSTY. ZWIĄZKI FOTOGRAFII Z NARRACJĄ, Magdalena Kamińska NIECNE MEMY. DWANAŚCIE WYKŁADÓW O KULTURZE INTERNETU - recenzja Naturalnie

Artur Jazdon, Wydawcy Poznańscy 1815-1914
- recenzja Naturalnie

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu
- recenzja OBIEG
- recenzja Czas Kultury

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku
- recenzja OBIEG

Marek Hendrykowski, Morgenstern
- recenzja PortalFilmowy.pl

Wojciech Otto, Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie
- recenzja audiowizualni.pl

Jacek Nowakowski, W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego
- recenzja audiowizualni.pl
- recenzja PortalFilmowy.pl

Sign up