Language
Mobile navigation Home page

Awards 2022

  • NAGRODA w finale VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2022.

Filip Lipiński, Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych.

  • NAGRODA DZIENNIKARZY w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Targi Książki 2022.

Weronika Andrzejewska, Krzysztof Czyżak i Marek KaźmierczakRzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kulturze, nauce i społeczeństwie.

    • WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania, Poznańskie Targi Książki 2022.

Monika Bakke, Refugia. (Prze)trwanie transgatunkowych wspólnot miejskich.

  • WYRÓŻNIENIE w 62. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Polskie Książki 2021”, 2022.

Arkadiusz Krawczyk, Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu.

  • NAGRODA w Konkursie na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w 2021, Oddział PAN w Poznaniu 2022.
Sign up