Language
Mobile navigation Home page

Awards 2017

Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku

 • NAGRODA im. Feliksa Jasieńskiego „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” dla pracownika nauki za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich

 

Marek Hendrykowski, Semiotyka twarzy

 • WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2017

 

Agnieszka Gajewska, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema

 • NOMINACJA do Nagrody im. Jana Długosza, 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją kulturową a ruchliwością konkurencyjną

 • NAGRODA 2017: Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych, mającą istotny wpływ na rozwój polskiej myśli pedagogicznej

 

Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia

 • NOMINACJA w Konkursie o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych 2017
 • NAGRODA im. prof. Jerzego Skowronka, XI Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017
 • WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej

 

Łukasz Musiał, O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora

 • NOMINACJA do Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii eseistyka, VIII Warszawskie Targi Książki 2017

 

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej

 • NAGRODA GŁÓWNA w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej

 

Radosław Piętka, Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna

 • NAGRODA Stowarzyszenia Historyków Starożytności dla wyróżniających dokonań polskich autorów w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności

 

Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944)

 • NOMINACJA do Nagrody im. Bolesława Michałka 2015/2016 za najlepszą książkę filmową przyznawanej przez miesięcznik KINO
Sign up