Language
Mobile navigation Home page

Awards 2016

Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak i Dorota Żołądź-Strzelczyk

 • NAGRODA Specjalna za podjęcie niedostrzeganego tematu w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

 

Arcydzieła literatury hiszpańskiej. Dziesięć wykładów, red. Magda Potok

 • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

 

Maciej Szymanowicz, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945-1955

 • WYRÓŻNIENIEw Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 20. Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej

 

Ignacy Krasicki, Komedie (edycja krytyczna), Józef Tomasz Pokrzywniak (oprac.)

 • WYRÓŻNIENIE w Konkursie Gaudeamus SWSW, 20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

Małgorzata Hendrykowska, Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1896–1944)
Historia polskiego filmu dokumentalnego (tom: 1945–2014)
, red. Małgorzata Hendrykowska

 • NAGRODA w 9. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: książka o tematyce filmowej
 • NAGRODA Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszej Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Konkursie ACADEMIA 2016, X Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2016

 

Aneta Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych

 • NAGRODA I Stopnia w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości organizowanego przez Krajowa Rada Spółdzielcza 2016

 

Ewa B. Skrodzka, Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

 • TYTUŁ LAUREATA i Puchar FSNT-NOT w Konkursie TECHNICUS 2016 w kategorii Książka Techniczna, VII Warszawskie Targi Książki 2016

 

Modlitewnik Olbrachta Gasztołda. Facsimile. Edycję przygotowali dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, dr Rafał Wójcik, prof. Wiesław Wydra

 • NAGRODA w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską na XXII Wrocławskich Targach Książki Naukowej
 • NAGRODA w Konkursie FENIKS 2016 w kategorii „Edytorstwo”, XXII Targi Wydawców Katolickich

 

Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, red. Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel

 • WYRÓŻNIENIE w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską na XXII Wrocławskich Targach Książki Naukowej

 

Dobrochna Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych

 • NOMINACJA do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2015
Sign up