Language
Mobile navigation Home page

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia Chrześcijańska

 

 

Ministry of Education and Science (2021): 20 points
Punktacja MEiN (2021): 20

 

"Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z perspektywy filozoficznej. Stąd w obszarze badań znalazły się, do tej pory, takie zagadnienia jak: osoba, wolność, wina, wola, wartości czy ciało, filozofia mistyki. Jak wspomniano "Filozofia Chrześcijańska" jest rocznikiem. Kolejne numery ukazują się pod koniec roku kalendarzowego.

 

“Christian Philosophy” is dedicated to the philosophical research but it does not exclude other related scientific fields of research, theology included. Until now, the journal had a national scope. The magazine presents articles dedicated to the problems present in contemporary culture from a philosophical perspective. Hence, in the area of research so far there have been such issues as: person, freedom, guilt, will, values or body, and the philosophy of mysticism. As mentioned, "Christian Philosophy" is an annual. The next issues appear at the end of the calendar year.

View as Grid List

1 Item

per page
Set Ascending Direction
View as Grid List

1 Item

per page
Set Ascending Direction
Sign up