Language
Mobile navigation Home page

Awards 2018

Paweł Korpal, Linguistic and psychological indicators of stress in simultaneous interpreting

  • NAGRODA Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie językoznawstwa w roku 2017

 

Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

  • NOMINACJA w Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza, 22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Marinko Zekić, Muslimanski odgovor izazovima okcidenta – islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. (S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake)

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018

 

Karina Giel, Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, XII Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018

 

Chrystianizacja Europy, Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk
Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla
Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, Józef Dobosz, Marzena Matla, Jerzy Strzelczyk

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie FENIKS 2018 w kategorii „Seria wydawnicza – dzieła zebrane”, XXIV Targi Wydawców Katolickich

 

Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia

  • NAGRODA w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu 2017

 

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

  • NAGRODA Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką, 22. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej
  • NAGRODA HONOROWA w Konkursie im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla dla polskiego autora książki podróżniczej, Poznań 2018

 

Michał Klichowski, Learning in CyberParks. A theoretcal and empirical study

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki, 22. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej
  • NAGRODA naukowa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za wybitne osiągnięcie w dziedzinie pedagogiki, 2018
Sign up