Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu (PDF)

36,00 zł

Książka stanowi studium związków Teofila Lenartowicza z tradycją europejskiego odrodzenia. W centrum zainteresowania badawczego pozostają wybitne postaci renesansu włoskiego i polskiego. Autor analizuje literacką i artystyczną spuściznę lirnika mazowieckiego. Swoje badania opiera na epistolografii sztukmistrza, archiwaliach i innych tekstach pochodzących z XIX wieku.

Uwagi wstępne

Fascynacja kulturą odrodzenia. Fenomen Lenartowicza
U źródeł terminu „renesans”
Romantyczny renesansyzm
Idea wielkich ludzi a renesanse sztukmistrza

Rozdział 1. W starej ojców szkole. Mit życia i twórczości Jana Kochanowskiego
Meandry recepcji „rzeczy czarnoleskiej” w refleksji pisarzy pierwszej połowy XIX wieku
Szkic do romantycznego portretu odrodzeniowego pisarza
Pod egidą czarnoleskiego mistrza. O korespondencji Lenartowicza z przyjaciółmi i rodziną
U źródeł własnej twórczości. Rola motta w pisarstwie lirnika mazowieckiego
„Wieniec laurowy” ku czci poety. Literackie formy pamięci o Janie z Czarnego Lasu

Rozdział 2. W blasku florenckiego renesansu. Rzeźba i rysunek Lenartowicza
Rzeźba jako przedmiot zainteresowania poetyckiego
Per aspera ad astra
Krytyka artystyczna wobec dorobku rzeźbiarskiego Lenartowicza
W pracowni sztukmistrza
W świecie inspiracji rzeźbiarskich artysty-amatora
Anachronizm czy twórcze przetworzenie?

Rozdział 3. Polski Vasari? Listy o sztuce włoskiej
Rozproszona całość
Geniusz jako fundament kreacji sztuki
Etos sztuki – etos życia. Powołanie artysty – powołanie człowieka
Od renesansu do romantyzmu. Lenartowicza model pisania o artyście
Wit Stwosz – w poszukiwaniu polskiego ideału?
Koncepcja deskrypcji dzieła sztuki
Renesans włoski a charakter szkoły narodowej

Rozdział 4. Próba dialogu. Wykłady bolońskie
Accademia Adamo Mickiewicz di Storia e Letteratura Polacca e Slava
Samotnik znad Arno w murach bolońskiego uniwersytetu
Sul carattere della poesia polono-slava. Uwagi o nowożytnym uczonym i czarnoleskim mistrzu pióra
Mikołaj Kopernik jako naukowiec, humanista i ateista? Europejski wymiar działalności astronoma
Jan Kochanowski – ideały poety wobec wyzwań epoki. Między intymistyką literacką a twórczością zaangażowaną w służbę Rzeczpospolitej
Renesans jako epoka sprzeczności. Ku dynamice dziejów

Rozdział 5. Wyczytane z gwiazd. Romantyczna biografia Mikołaja Kopernika
Między literaturą, nauką a obrazem. Dziewiętnastowieczny konterfekt astronoma
Kopernik jako wzór etycznego i intelektualnego modelu naukowca

Rozdział 6. Między nazarenizmem a gustem epoki. Wiersze o artystach
Renesansowy artysta jako wytwór romantycznej kultury
Twórcy odrodzenia w korespondencji i liryce Lenartowicza
Poetyckie spotkania z mistrzami

Zamiast zakończenia. Poeta kultury
Wizja renesansu a program poetycki lirnika mazowieckiego
Lenartowiczowe glosy w dyskusji o renesansowym postrzeganiu literatury i sztuki
Odrodzenie jako jedna z tradycji kluczowych dla późnego pokolenia romantyków?

Aneks
T. Lenartowicz, Listy o sztuce włoskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1867–1868
Wiersze Mikołaj Kopernik. Oda; Kopernik przy otwartym oknie składając teleskop
T. Lenartowicz, Rafael Sanzio. Fragmenta z poematu „Senna podróż do Rzymu”;
Fragmenta z poematu „Fra Angelico di Fiesole”; Przesyłając przekład sonetu Michała
Anioła Buonarotti. Wiersz do…; Wstęp do poematu „Michał Anioł Buonaroti”

Bibliografia
Bibliografia podmiotowa
Bibliografia przedmiotowa

Nota bibliograficzna
Indeks osobowy
Spis ilustracji
Summary (A portrait of a magician. Teofil Lenartowicz in the face of Renaissance culture)

The book is a study of Teofil Lenartowicz's relationship with the tradition of the European Renaissance. The focus is on outstanding figures from the Italian and Polish Renaissance. The author analyses the literary and artistic legacy of this Mazovian lyricist and playwright, and bases his research on Lenartowicz's epistolography, archives and other texts from the 19th century.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Portret sztukmistrza. Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) A portrait of a magician. Teofil Lenartowicz in the face of Renaissance culture
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3928-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239284
Liczba stron 456
Liczba arkuszy wydawniczych 30,00

Produkty powiązane

Zapisz się