Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Aktualności

Jedziemy do Krakowa
Izabela Cytlak, Kazimierz Przyszczypkowski (red.), „Uniwersytet. Otwarte przestrzenie dyskursu”
Tomasz Nawracała, „Mulieres fortis. Studia o Jadwidze Zamoyskiej i kobietach w historii Kościoła”
Magdalena Baer (red.), „Słowiański atlas chmur”
Karolina Dziubata-Smykowska, „Dla nas to jest świętość. Folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”
Katarzyna Lisiecka, Dobrochna Ratajczakowa (red.), „Transpozycje stylów opery w dziełach kultury”
Jak wyjaśnić obraz?
Nominacja w Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza 2023
Rektorzy
 Maciej Muskała, Hanna Karaszewska (red.) „Profilaktyka zachowań ryzykownych – dobre praktyki i dowody naukowe”

Elementy 1 do 10 138 całkowita

Pokaż na stronę
Zapisz się