Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Aktualności

Rufin Makarewicz, Hałas drogowy, szynowy i lotniczy – podstawy teoretyczne
Ignacy Krasicki: Dzieła zebrane, t. 1: "Poematy", wydanie drugie, przejrzane i poprawione
Filip Lipiński, Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych
Władysław J. Paluchowski, Lucyna Bakiera, Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce
Zapraszamy  do konkursów na najlepsze książki !
Anna Sobczak, Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie   współczesnym. Studium z socjologii edukacji
Piotr Orlik, Blanchot i Pessoa na ścieżkach indyferencji (wyzwania tożsamościowe − retrospekcja indyferencji)
red. Katarzyna Kokocińska, Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w procesie realizacji strategicznych celów polityki rozwoju
Beata Jachimczak, Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej
Michalina Kasprzak, Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony

Elementy 1 do 10 116 całkowita

Pokaż na stronę
Zapisz się