Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wykorzystywanie generatywnej SI w ramach pracy naukowej

 

W pracy naukowej generatywna sztuczna inteligencja (GSI) ma szerokie zastosowania i to w zasadzie we wszystkich sferach. Zadań, do których GSI można wykorzystać, nie sposób wymienić i nieustannie pojawiają się nowe pomysły na to, jak może ona wspierać pracę naukową. Trzeba jednak pamiętać, że wykorzystanie GSI w nauce wiąże się z licznymi etycznymi i prawnymi wyzwaniami, dlatego osoby pracujące naukowo muszą działać bardzo odpowiedzialnie w kontekście materiałów generowanych przez GSI i być transparentnym w stosowaniu tej technologii.

 

Przeczytaj:

Rekomendacje przygotowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie stosowania generatywnej sztucznej inteligencji (GSI) w pracy naukowej.

https://amu.edu.pl/nauka/si/praca-naukowa

 

Stanowisko i rekomendacje Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych dotyczące stosowania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w pisaniu prac naukowych.

Stanowisko SWSW dotyczące stosowania narzędzi SI w pisaniu prac naukowych

 

 

Zapisz się