Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Regulamin

 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


I. Definicje

 

Portal – działająca strona internetowa pod domenami www.press.amu.edu.pl oraz http://press.amu.edu.pl.

Użytkownik – konsument, osoba fizyczna korzystająca z Portalu lub zamawiająca Towary oferowane za jego pośrednictwem.

Wydawca, Sprzedający – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań – Wydawnictwo Naukowe UAM.

Towar – książki i czasopisma publikowane w formie drukowanej (materialnej) i oferowane na Portalu.

Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy złożonej na odległość przez Wydawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza, e-maila, faxu lub drogą pocztową.

E-book – treści cyfrowe – wersje elektroniczne książek i czasopism dostępnych w całości lub we fragmentach w postaci plików elektronicznych pobieranych ze stron Portalu.

Regulamin – regulamin Portalu.

Dni Robocze – dni pracy Działu Handlowego Wydawcy wskazane w Regulaminie, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, inwentaryzacji, remontów i innych przerw w pracy Działu Handlowego, o których Wydawca/Sprzedający poinformował na stronie głównej Portalu.

Dane – dane Użytkownika przekazane Wydawcy/Sprzedającemu w trakcie realizacji Zamówienia niezbędne do jego realizacji.

 

 II. Dane adresowe Wydawcy/Sprzedającego

 1. Dane Sprzedającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777-00-06-350, Regon: 000001293 – Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań (jednostka UAM).
 2. Dane kontaktowe do składania Zamówień: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47, press@amu.edu.pl oraz bookstore@amu.edu.pl.
 3. Dane adresowe do składania reklamacji: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47, press@amu.edu.pl.


III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal

 1. Towary. Dostępne w magazynie Wydawcy książki i czasopisma (drukowane). Zamówienia można składać: drogą elektroniczną przez stronę, e-mailem, faxem lub drogą listowną.
 2. E-booki. Pliki elektroniczne publikowane w formacie PDF. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
 3. Wydawca ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. W przypadku problemów prosimy o ich zgłaszanie zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji.
 4. Umowa trwa do czasu realizacji zamówienia.


IV. Sposoby i terminy realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie są realizowane na adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 2. Wydawca dokłada starań, aby przesyłka książek i/lub czasopism znajdujących się w magazynie dla Użytkowników indywidualnych wysyłana była w ciągu 48 godzin (w Dni Robocze) od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia. Oznacza to, że przesyłka zostanie prawdopodobnie dostarczona przesyłką kurierską  w ciągu ok. 2-4 Dni Roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia. Ostateczny termin dostarczenia przesyłki nie powinien być dłuższy niż podany jako termin regulaminowy w punkcie 1.
 3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oraz przerw w pracy Działu Handlowego Wydawnictwa. Informacje o dodatkowych przerwach w pracy Działu Handlowego jest podawana na stronie głównej Portalu. W przypadku wystąpienia świąt i przerw w pracy termin realizacji Zamówienia jest wydłużony o czas przerwy podany na stronie głównej Portalu.
 4. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji Odbiór Własny należy książkę/i odebrać w ciągu 14 Dni Roboczych od daty Zamówienia. Po tym terminie Zamówienie zostanie anulowane a wpłacona należność zwrócona Użytkownikowi tą samą formą w jakiej była wpłacona.


V. Sposoby i terminy zapłaty za Zamówienie

 1. Zapłata przelewem online na konto bankowe Wydawnictwa za pośrednictwem Przelewy24, kartami płatniczymi (za pośrednictwem PayPro/Przelewy24) – termin zapłaty: przed wysyłką (przedpłata) Zamówienia.
 2. Zapłata za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) nie jest możliwa.
 3. Zapłata gotówką przy odbiorze na miejscu nie jest możliwa.
 4. Koszty wysyłki poza granice kraju ustalane są indywidualnie.

 

VI. Procedura składania Zamówienia

Jak złożyć Zamówienia  

 1. Przed rozpoczęciem zakupów należy upewnić się, czy używana przeglądarka akceptuje cookies.
 2. W zależności od rodzaju Towaru można wybrać różne sposoby zamówienia. W trakcie Zamówienia Użytkownik określa tytuły zamawianych Towarów i ich liczbę, sposób płatności i rodzaj wysyłki oraz podaje Wydawcy swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Każda książka i czasopismo posiada własny tytuł, który stanowi podstawę wyboru konkretnego Towaru. Aby zapoznać się szczegółowo z informacjami o oferowanych Towarach, należy kliknąć w tytuł Towaru lub E-booka.
 4. Towary można wyszukiwać według: a) tytułu i opisu książki, b) autora/redaktora, c) numeru ISBN lub ISSN, d) kategorii, e) roku wydania, e) zakresu cenowego, f) rodzaju oprawy. Zakupy można rozpocząć na dowolnej stronie Portalu. Kliknięcie na baner z koszykiem powoduje umieszczenie książki w koszyku. Jego zawartość można sprawdzić w dowolnym momencie, wybierając opcję Koszyk. Edycja koszyka umożliwia zmianę liczby zamówionych tytułów oraz ich usuwanie z koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ.
 5. W formularzu adresowym należy podać wszystkie niezbędne dane (wypełnić pola zaznaczone gwiazdką). W przypadku potrzeby otrzymania faktury VAT należy wpisać NIP w odpowiednie pole.
 6. Wydawca wysyła książki z paragonem fiskalnym. W przypadku zaznaczenia pola NIP Użytkownik otrzyma fakturę VAT.
 7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz kopią danych podanych podczas dokonywania zakupów. Jeżeli Towar jest niedostępny, przy jego okładce widnieje odpowiednia adnotacja: brak w magazynie.
 8. Przed realizacją Zamówienia Wydawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

 

VII. Jak kupować E-booki (treści cyfrowe – dodatkowe informacje)

 1. Aby dokonać zakupu E-booków – publikacji elektronicznej, należy umieścić w koszyku wybrane pozycje, a następnie sfinalizować Zamówienie i uiścić należność. Pliki dostępne są w formacie PDF.
 2. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Decyzja o zakupie publikacji elektronicznej (treści cyfrowych) oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. Zamówienie zostaje zrealizowane po potwierdzeniu dokonania płatności przez system obsługi płatności..
 4. W przypadku wybrania płatności Przelewy24  aktywny link "Sciągnij" do pobrania publikacji zostanie wysłany w mailu „Potwierdzenie zamówienia”.
 5. Link "Sciągnij" do pobrania znajduje się w treści e-maila "Potwierdzenie zamówienia" a także w zakładce Produkty do pobrania (po zalogowaniu do swojego konta). Plik można pobrać tylko raz. Jeżeli plik zostanie pobrany poprzez wykorzystanie linku z e-maila to w zakładce Produkty do pobrania (po zalogowaniu do swojego konta) nie będzie już możliwości pobrania pliku.

Nabywca E-booka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go powielać. E-book może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego. Zakupione E-booki można drukować wyłącznie na własne potrzeby. Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne na stronie www.press.amu.edu.pl objęte są prawem autorskim. Nabywca nie ma prawa do kopiowania i rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci typu Internet.


VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja dotycząca Towaru powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
  a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
  b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
  c) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron itd.),
  d) załączony wadliwy egzemplarz Towaru,
  e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal.
 3. Reklamację należy wysłać na adres: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy, z dopiskiem: reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres: press@amu.edu.pl lub faxem 61 829 46 47, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego Towaru.
 4. Ogólny kontakt w sprawie reklamacji – mailowy: press@amu.edu.pl i telefoniczny: 61 61 829 46 40.
 5. Wydawca informuje, że nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem lub na koszt Wydawcy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 Dni Roboczych, liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika drogą mailową, chyba że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu.
 7. W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
 8. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.


IX. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

A. Zasady ogólne

Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem umów w których jest brak prawa odstąpienia od umowy a które opisane są w punkcie B.

B. Brak prawa odstąpienia do umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

1. Periodyki i czasopisma. Informujemy, że na podstawie art. 38 pkt 10 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

2. E-booki. Informujemy, że na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta – w przypadku treści cyfrowych (E-booków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3. Książki z jednorazowymi kodami dostępu do treści multimedialnych udostępnionymi online, o ile zostało naruszone zabezpieczenie kodu jednorazowego

INFORMUJEMY, ŻE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE UŻYTKOWNIKOM ZAMAWIAJĄCYM DOSTARCZANIE ARTYKUŁÓW, NUMERÓW, ROCZNIKÓW PERIODYKÓW I CZASOPISM (Z WYJĄTKIEM PRENUMERATY), JEŻELI UŻYTKOWNIK WYRAZIŁ ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA PRZED UPŁYWEM TERMINU ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

C. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika, weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedającego (Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań, Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47, press@amu.edu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną).
 4. Użytkownik może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, w jaki została opłacona transakcja zakupu, chyba że Użytkownik wyraźnie się zgodzi na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru  lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 1 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


D. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 

Wydawca przedstawia poniżej ,,Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy, Formularz nie jest obowiązkowy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

.....................................

Miejscowość i data

........................................

Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                                                                                        

.........................................

.........................................

.........................................

Adres

 

Wydawnictwo Naukowe UAM

ul. A. Fredy 10, 61-701 Poznań

Dział Handlowy: tel. 61 829 46 40, fax 61 829 46 47

press@amu.edu.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Data odbioru Towaru.............................................

................................ podpis


X. Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy konkretnym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).
 3. Wszystkie rabaty liczone są od cen brutto.
 4. Koszty przesyłek umieszczone są w zakładce Współpraca/Jak zamawiać/Płatność i wysyłka na Portalu.

 

XI. Funkcjonalności treści cyfrowych, wymagania sprzętowe i techniczne

Oferowane przez Sprzedawcę E-booki dostępne są w formacie PDF. Zalecanym programem do ich czytania, drukowania i program jest bezpłatny program Adobe Reader.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 2 dni od daty opublikowania ich w Portalu.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2020 roku.

 

Pobierz:Wzór formularza odstąpienia od umowy

 
Zapisz się