Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawnictwo Naukowe UAM

Collegium Maius (IV piętro)
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Sklep internetowy: 61 829 46 39, 61 829 46 41

 

DYREKTOR WYDAWNICTWA

Sławomir Erkiert
e-mail: slawomir.erkiert@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 48

SEKRETARIAT WYDAWNICTWA

(p. 429)

Kinga Szurpit
e-mail: wydawnictwo@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 46

SEKRETARZ WYDAWNICTWA

(p. 425)

Joanna Heyducka
e-mail: joanna.heyducka@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 45

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

(p. 425)

Karolina Kowalska
e-mail: karolam@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 58

(p. 432)

Marzena Urbańczyk
e-mail: m.urbanczyk@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 55

Ewelina Nogaj
e-mail: ewelina.nogaj@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 44


REDAKCJA MERYTORYCZNA

(p. 431)

Olga Bronikowska
e-mail: olga.bronikowska@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 56

Teresa Karasińska
e-mail: teresa.karasinska@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 57

Adam Pielachowski
e-mail: adam.pielachowski@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 60; 603 080 664


SKŁAD KOMPUTEROWY ORAZ REDAKCJA TECHNICZNA

(p. 432)

Reginaldo Cammarano
e-mail: rc@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 42

Marcin Tyma
e-mail: martym@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 43


DZIAŁ PROMOCJI I SPRZEDAŻY

Promocja (p. 420)

Dominik Kałasz
e-mail: dominik.kalasz@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 41, 61 829 46 53

Sprzedaż (p. 420)

Paweł Borowczyk
e-mail: press@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 40

Andrzej Pazder
e-mail: andrzej.pazder@amu.edu.pl
tel. 61 829 46 39

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DANE DO FAKTURY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777-00-06-350, Regon: 000001293
Tel. centrala: +48 61 829 4000

Konto: 77109013620000000036017903
KOD SWIFT: WBKPPLPP (dla przelewów zagranicznych)
KOD IBAN: PL (dla przelewów zagranicznych)

Zapisz się