Język
Nawigacja mobilna Strona główna

 

 

Wydawnictwo Naukowe UAM realizuje „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” wprowadzoną zarządzeniem nr 47/2020/2021 Rektora UAM z dnia 8 stycznia 2021 r. Pełnomocnikiem Rektora UAM ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych jest prof. UAM dr hab. Michał Klichowski, do którego zadań należy m.in. koordynowanie prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu.

Otwarty dostęp umożliwia bezpłatne wykorzystywanie cyfrowych zasobów naukowych. Tworzymy warunki do dzielenia się publikacjami naukowymi, treściami edukacyjnymi, danymi badawczymi oraz wynikami badań, zacieśniania współpracy naukowej, wymiany informacji oraz otwierania procesu tworzenia i przekazywania wiedzy naukowej.

Otwarty model publikacji (Open Access) Autor może wskazać już w zgłoszeniu propozycji wydawniczej. Taka decyzja może też zapaść w trakcie rozmów przedstawiciela Wydawnictwa z Autorem. Nawet jeśli początkowo publikacja nie znalazła się w otwartym dostępie, to Autor w każdej chwili może zdecydować o jej udostępnieniu.

Wydawnictwo Naukowe UAM standardowo udostępnia książki na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Autor może jednak wskazać każdy inny rodzaj otwartej licencji CC, np. wymaganej przez instytucję finansującą publikację.

Za wolny dostęp nie pobieramy opłat.

Wydawnictwo Naukowe UAM udostępnia książki w otwartym dostępie na swojej stronie internetowej w zakładce „Otwarty dostęp”. Do pobrania pliku z publikacją nie jest wymagana rejestracja czy logowanie. Ponadto publikacje w OA udostępniamy na licencji CC BY-NC-ND zewnętrznym platformom (CEEOL, EBSCO, Polona, IBUK), z których korzystać mogą zarejestrowani użytkownicy.

Jeśli masz pytania o Open Access, prosimy o kontakt z Sekretarzem Wydawnictwa: joanna.heyducka@amu.edu.pl, tel. 61 829 46 45.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wyróżnia się następujące modele otwartego publikowania:

Złota droga otwartego dostępu (Gold Open Access) – otwarty dostęp do tekstów na stronie internetowej wydawcy, bez barier technologicznych (na przykład bez konieczności logowania się), finansowych (za darmo) i prawnych (na otwartych licencjach). Autor lub instytucja finansująca muszą jednak uiścić opłatę APC (Article Processing Charges) za publikację tekstu.

Zielona droga otwartego dostępu (Green Open Access; samodeponowanie – self-archiving) – otwarty dostęp w ramach repozytorium lub innego katalogu otwartego dostępu, a także własnej strony WWW autora. Autor samodzielnie udostępnia/deponuje swoje publikacje (zgodnie z umową zawartą z wydawcą).

Diamentowa droga otwartego dostępu (Diamond Open Access) – otwarty dostęp do treści dla wszystkich zainteresowanych, wydawca nie pobiera opłat autorskich APC (Article Processing Charge), a koszty redakcyjne pokrywają instytucje, uniwersytety, ośrodki badawcze, muzea, biblioteki itd.

 

Zobacz:

Polityka otwartego dostępu UAM

Otwarta Nauka – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Poznaj licencje Creative Commons

Creative Commons – infografika

 

Zapisz się