Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Europaea Gnesnensia

Studia Europaea Gnesnensia

Punktacja MNiSW (2024):20

"Studia Europaea Gnesnensia" to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych. Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad szeroko rozumianą kulturą europejską. Czasopismo jest półrocznikiem (publikujemy dwa numery w ciągu roku). Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Studia Europaea Gnesnensia
Kontakt: historiador@poczta.onet.pl

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się