Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Sprzedaż

Sprzedaż publikacji Wydawnictwa Naukowego UAM prowadzą księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

Oferta Wydawnictwa Naukowego UAM za pośrednictwem Ogólnopolskiego Systemu Dystrybucji Wydawnictw„AZYMUT” Sp. z o. o. (ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-450 Warszawa) dociera do 300 księgarń internetowych, 1800 księgarń stacjonarnych i 2800 bibliotek.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. (+48) 61 829 46 46 ;    
fax (+48) 61 829 46 47

Dział Sprzedaży: (+48) 61 829 46 40
e-mail: press@amu.edu.pl
WWW: http://press.amu.edu.pl
e-ksiegarnia: http://press.amu.edu.pl

W Poznaniu kompleksową sprzedaż prowadzą:

REKLAMACJE

W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości związanych z zakupami, działaniem sklepu internetowego, przesyłką lub stanem książek prosimy o kontakt wyłącznie pod adres: press@amu.edu.pl

INFORMACJA DLA WYDZIAŁÓW UAM

W celu złożenia Zamówienia i rozliczenia zakupu publikacji należy wypełnić formularz „Zamówienia” (na dole strony załącznik) i wraz z podpisem „dysponenta środków finansowych” przesłać do Wydawnictwa.

W przypadku problemów z wypełnieniem w formularzu rubryk Dział, MPK i Cel należy zwrócić się do Działu Księgowości i Kosztów UAM w Coll. Minus (ul. Wieniawskiego 1).

INFORMACJA DLA FIRM I INSTYTUCJI (księgarnie, hurtownie, biblioteki)

Nie podlegają zwrotowi książki, za które zapłacono gotówką lub na które został ustalony termin płatności do 14 dni.

INFORMACJA DLA PRENUMERATORÓW

REGULAMIN PRENUMERATY

 

 

1)      Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranej publikacji należy:
Na stronie www.press.amu.edu.pl („Współpraca/Sprzedaż") kliknąć „Formularz Zamówienia Prenumeraty”, następnie wypełnić standardowy druk i przesłać e-mailem: wydnauk@amu.edu.pl, lub pobrać formularz i po wypełnieniu przesłać: pocztą tradycyjną: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. A. Fredry 10, Collegium Maius (IV p., pok. 429 – Sekretariat), 61-701 Poznań.

2)      Prenumerata realizowana jest przez Wydawnictwo.

3)      Zaprenumerowane publikacje wysyła (wraz z fakturą) pod wskazany adres Wydawnictwo.

4)      Wystawiona faktura, otrzymana wraz z publikacją, będzie podstawą do dokonania zapłaty.

5)      Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować kolejne wydania publikacji. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania.

6)      Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana (prenumerata roczna odnawialna), do momentu pisemnej rezygnacji.

7)      Istnieje możliwość rezygnacji w dowolnym momencie z rozpoczętej prenumeraty.

8)      Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Wydawnictwa o zmianach adresowych. Aktualizacja danych adresowych wymaga formy pisemnej (list lub e-mail). Zaginięcie egzemplarzy publikacji przesłanych w ramach prenumeraty na adres, który uległ zmianie, spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku publikacji.

9)      Reklamacje dotyczące nieotrzymania danej publikacji lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą elektroniczną.

10)    Dane osobowe prenumeratora są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

11)     Uwaga!   
Istnieje możliwość zamawiania i odbioru prenumerowanych publikacji wraz z fakturą bezpośrednio z „Księgarni przy Fredry”, Jagna Napruszewska-Balcerek, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel./fax (61) 852-42-93, e-mail: akademicka@ksiegarniaonline.pl.

 
Pobierz załączniki:
Zapisz się