Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przestrzenie Teorii

Punktacja MEiN (2021): 70

„Przestrzenie Teorii” to interdyscyplinarny półrocznik teoretycznoliteracki skupiający autorów z wielu uczelni polskich i prezentujący tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Czasopismo podejmuje aktualne kluczowe problemy współczesnej teorii literatury, stwarzając płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopiśmie od nr 2015 r. (nr 24) dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Kontakt: akraj@amu.edu.pl 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 23

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 23

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się