Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dla Autorów

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy akademickie oraz edytorskie publikowanych materiałów. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kierujemy się wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE), nasza procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Edukacji i Nauki i można zapoznać się z nią tutaj.

Wydawnictwo Naukowe UAM znajduje się na poziomie I wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

Autor monografii naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych otrzymuje 120 pkt. Autor monografii naukowej w pozostałych dyscyplinach otrzymuje 80 pkt.

Szczegółowe zasady otrzymywania punktów za publikacje naukowe określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zapisz się