Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Nagrody 2020

Anna Musiała, Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne

  • NAGRODA im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu
Zapisz się