Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Nagrody 2020

Atanazy Raczyński, Dziennik, przekład i opracowanie Aleksander Wit Labuda, Michał Mencfel

  • NOMINACJA w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu 2019

 

Maciej Michalski, Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019)

  • NOMINACJA w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu 2019

 

Anna Musiała, Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne

  • NAGRODA im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

 

Atanazy Raczyński, Dziennik, przekład i opracowanie Aleksander Wit Labuda, Michał Mencfel

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę KLIO w Kategorii Edytorskiej, Targi Książki Historycznej, 2020

 

Ewa Szperlik, Chorwacka (nie)pamięć o Jugosławii. Przemilczenia, pominięcia i odpamiętanie w prozie chorwackiej po roku 1991

  • WYRÓŻNIENIE w Konkursie o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, 2020

 

Maciej Parkitny, Nowoczesność oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku

  • NAGRODA im. Aleksandra Brücknera w dziedzinie filologii i literatury, Polska Akademia Nauk 2020

 

  • LAUREAT w Konkursie na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego, Uniwersytet Warszawski 2020

 

Zapisz się