Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Delineation of linguopersonology and linguoaxiology

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3536-1
  • Kategoria: Językoznawstwo
  • Data wydania: 2019
22,00 zł

LAUREAT w Konkursie na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego, Uniwersytet Warszawski 2020

The monograph submitted is the first work of the Ukrainian and Polish linguistics which presents aspects of the new linguistics — linguopersonology and elucidates constitutional principles of the theory of linguopersonology and methodological postulates of ego-text and axiophraseme pragmatics. The studying of linguopersonology is promising as it meets social demands and is oriented on the correlation of personality and corporative group, communicative community, enabling not only the statement of existing regularities of the realization of language personality, but also the creation of the technology of protection and self-defence of personality from various informational influences, language and communicative aggression and so on.

The monograph is intended for a wide range of linguists, including linguoculturists, specialists in psycho- and ethnolinguistics.

Monografia jest pierwszym opracowaniem na gruncie językoznawstwa ukraińskiego i polskiego, w którym została zaprezentowana problematyka lingwopersonologii wraz z określeniem podstaw lingwistyki ego-tekstu i pragmatyki aksjologii frazeologicznej. Badanie lingwopersonologii odpowiada potrzebom społecznym i socjalnym oraz jest ukierunkowane na korelację osobowości i grupy korporacyjnej, społeczności komunikacyjnej, umożliwia również określenie istniejących zasad realizacji osobowości językowej oraz jej obrony przed różnymi oddziaływaniami informacyjnymi, agresją językową i komunikatywną.

Monografia przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników, w szczególności językoznawców i specjalistów z zakresu psycho- i etnolingwistyki.

Summary
(Rozmiar: 122.5 KB)
Table of contents
(Rozmiar: 86.8 KB)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Delineation of linguopersonology and linguoaxiology
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3536-1
Liczba stron 254
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się