Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Ukrainica Posnaniensia

Studia Ukrainica Posnaniensia

Punktacja MEiN (2021): 20

„Studia Ukrainica Posnaniensia” to recenzowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od roku 2013, w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z renomowanych ośrodków akademickich, jak również prace młodych naukowców. Artykuły publikowane są w języku ukraińskim i polskim z abstraktami w języku angielskim. W skład komitetu naukowego Studia Ukrainica Posnaniensia wchodzą zarówno uczeni polscy (Poznań, Wrocław, Warszawa), jak i zagraniczni (Austria, Bułgaria, Czechy, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Węgry).

Prace publikowane w czasopismie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. (CC BY-NC-SA 4.0).

„Studia Ukrainica Posnaniensia”
Kontakt: sup@amu.edu.pl

 

Nie można znaleźć pasujących produktów.
Zapisz się