Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zgłoszenie propozycji wydawniczej

 

Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Wydawnictwie Naukowym UAM prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami dostępnymi do pobrania poniżej:

– zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem

– wskazówkami dla redaktora naukowego pracy zbiorowej // redaktora naczelnego/redakcji czasopisma naukowego

– podstawowymi wymaganiami technicznymi propozycji wydawniczej wraz z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii

 

Osobą kontaktującą się z Autorami jest Pani Joanna Heyducka, Sekretarz Wydawnictwa (tel. 61 829 46 45, e-mail: wyduam@amu.edu.pl).

 

Zgłaszanie nowych propozycji publikacji

  1. Zapytania dotyczące kalkulacji należy zgłaszać mailowo do Sekretarza Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl.
  2. Zgłoszenie propozycji wydawniczej należy złożyć u Sekretarza Wydawnictwa (podpisany oryginał zgłoszenia) oraz przesłać w dokumencie programu Word na adres: m.urbanczyk@amu.edu.pl.

Komplet dokumentów obejmuje:

1) formularz zgłoszenia(podpisany przez dysponenta środków finansowych)

2) załącznik dotyczący wskazania recenzentów (dotyczy monografii i prac zbiorowych)

3) załącznik dotyczący klauzuli informacyjnej (RODO).

  1. Proces recenzyjny przeprowadzany jest na bieżąco zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Wydawniczą: konieczne są co najmniej 2 recenzje wydawnicze. W sprawie przesłania pracy do recenzji należy się kontaktować mailowo z Sekretarzem Wydawnictwa: wyduam@amu.edu.pl. Autor, przekazując pracę do recenzji, składa w Wydawnictwie oświadczenie o ostatecznej wersji maszynopisu (może być wysłane drogą elektroniczną na adres: wyduam@amu.edu.pl).
  2. Poprawioną po recenzjach pracę wraz z wszelkimi materiałami załącznikowymi niezbędnymi do rozpoczęcia procesu wydawniczego należy przesłać do Sekretarza Wydawnictwa. Autor, przekazując pracę do opracowania redakcyjnego, składa w Wydawnictwie oświadczenie o ostatecznej wersji maszynopisu (może być wysłane drogą elektroniczną na adres: wyduam@amu.edu.pl).

 

Do pobrania:

Monografia – autorskie zgłoszenie propozycji wydawniczej

Czasopismo – zgłoszenie wydawnicze

Praca zbiorowa – zgłoszenie propozycji wydawniczej

Oświadczenie o ostatecznej wersji maszynopisu

Współpraca z Autorem/Redaktorem naukowym

Wskazówki dla redaktora naukowego pracy zbiorowej // redaktora naczelnego/redakcji czasopisma naukowego

Podstawowe wymagania techniczne propozycji wydawniczej wraz z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii

Zapisz się