Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Promocyjna i edukacyjna działalność Wydawnictwa

W ramach działań promujących wydawane publikacje naukowe Wydawnictwo organizuje i bierze udział w wydarzeniach związanych z książką dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców w celu popularyzację nauki i czytelnictwa.

Wydawnictwo  włącza się do wydarzeń organizowanych przez Wydziały UAM, współpracuje z bibliotekami wydziałowymi i miejskimi z całego kraju, przygotowuje wydarzenia skierowane lub angażujące środowiska akademickie i mieszkańców Poznania organizując lub współorganizując z partnerami zewnętrznymi:

 • promocje książek połączone z wykładami specjalistycznymi lub popularyzatorskimi, 
 • stoiska książkowe podczas konferencji wydziałowych,
 • stoiska Wydawnictwa i prezentacje książek podczas ogólnopolskich i międzynarodowych targów książki oraz imprez naukowych,
 • cykliczne kiermasze książek z oferty Wydawnictwa, 
 • konkursy książkowe dla czytelników,
 • prezentacje nowości wydawniczych w bibliotekach wydziałowych, Rektoracie, Bibliotece Uniwersyteckiej,
 • wysyłkę egzemplarzy recenzenckich do wskazanych przez autora lub wybranych redakcji czasopism, portali, blogerów,
 • audycje z wybranymi rozgłośniami radiowymi i portalami internetowymi,
 • pakiety informacyjne do mediów ogólnopolskich i lokalnych,
 • działania informacyjne w social mediach,
 • udział w wielu konkursach skierowanych do wydawców,
 • patronaty honorowe i medialne.

 

Zapisz się