Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przestrzenie Teorii 40/2023

Open Access Open Access
42,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

„Przestrzenie Teorii” to interdyscyplinarny półrocznik teoretycznoliteracki skupiający autorów z wielu uczelni polskich i prezentujący tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Czasopismo podejmuje aktualne kluczowe problemy współczesnej teorii literatury, stwarzając płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

Licencja Creative Commons

Prace publikowane w czasopiśmie od nr 2015 r. (nr 24) dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Kontakt: akraj@amu.edu.pl 

 

“Przestrzenie Teorii” is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. The journal is peer-reviewed and reflects the research interests of authors from across a wide range of universities in Poland, as well as presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, and provides a platform for a transdisciplinary dialogue. The published texts, presented in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems in different areas of research, encompassing theatre and film, but also drama and art (in particular, visual and performative art forms). The journal is characterized by its interdiciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. “Przestrzenie Teorii” is published semi-annually.

Licencja Creative Commons

Articles published from 2015 (no. 24) are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

Contact: akraj@amu.edu.pl

 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przestrzenie Teorii 40/2023
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski, angielski
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765
DOI 10.14746/pt
Liczba stron 322
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się