Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Uniwersytet. Otwarte przestrzenie dyskursów

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Uniwersytet jako wspólnota ludzi myślących i wolnych od zawsze interesował badaczki i badaczy. Dyskusja o otwartych przestrzeniach dyskursu uniwersyteckiego stanowić może punkt wyjścia do debaty o stylach myślenia i działania naukowego. W przestrzeni uniwersytetu możemy z pewnością dostrzec dyskurs naukowy, naukowo-badawczy, ale również coraz częściej popularnonaukowy czy „dyskursy nieobecne”. Książka ta stanowi pokoleniową transmisję wiedzy, swoisty transfer pomiędzy wiedzą i doświadczeniem a tym, co dopiero wkracza do świata nauki. To zachęta do korzystania z dorobku naukowego łączącego przenikające się dyscypliny wiedzy akademickiej. W jednym miejscu zgromadzono teksty wybitnych postaci świata nauki przedstawiających różne jej dziedziny. Książka przeznaczona jest zarówno dla naukowców, jak i studentek i studentów chcących poznać przenikające się obszary architektury wiedzy akademickiej.

Wprowadzenie

Część I
DYSKURSY ETYCZNO-PRAWNE

Izabela Cytlak, Kazimierz Przyszczypkowski
Uniwersytet: otwarte przestrzenie myślenia i działania naukowego

Jerzy Marian Brzeziński
Ramy etyczne badań naukowych i kształcenia na poziomie wyższym

Michał Musielak
Manowce medycyny. O konsekwencjach angażowania się świata lekarskiego w rozwój eugeniki

Maciej Michalski
Numerus clausus, „paragraf aryjski”, numerus nullus. Formy antysemityzmu na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

Andrzej J. Szwarc
Prawne aspekty pandemii SARS-CoV-2 oraz choroby Covid-19 w kontekście doświadczeń związanych z HIV/AIDS

Część II
DYSKURSY HUMANISTYCZNE

Bogumiła Kaniewska
W labiryncie tłumaczeń. Przypadek Alicji i Jabberwocky

Seweryna Wysłouch
Transformacje medialne literatury

Jerzy Fiećko
Mickiewiczowska idea praw obywatelskich. Skład zasad

Barbara Sienkiewicz
Awangarda, Jalu Kurek i kłopot z Mickiewiczem

Kazimierz Przyszczypkowski
Pedagoga pytania o kondycję ludzką i kondycję humanistyki w okaleczonym świecie

Beata Anna Polak, Tomasz Polak
Doświadczenia Pracowni Pytań Granicznych

Część III
DYSKURSY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Mariusz Jaskólski
Biologia strukturalna wczoraj, dziś, jutro?

Anna Goździcka-Józefiak
Natura wirusów

Roman Murawski
Zaczynali (niemal) od zera, stali się potęgą światową. Szkoła lwowsko-warszawska

Witold Wnuk
Poznańska Szkoła Matematyczna

Jerzy Pogonowski
Trzy oblicza matematyki. Konteksty: odkrycia, uzasadnienia, przekazu

Janusz Skoczylas
Kamienne bruki centrum Poznania jako element dziedzictwa kulturowego

Część IV
DYSKURSY SPOŁECZNE

Lidia Cierpiałkowska
Trauma relacyjna i podatność biologiczna a zaburzenie osobowości borderline u adolescentów i młodych dorosłych

Stanisław Kowalik
Nowe spojrzenie na problem integracji ciała z umysłem. Psychologiczny punkt widzenia

Wiesław Ambrozik
Karać i izolować czy ponownie uspołeczniać i przystosowywać? Refleksje wokół rozwiązań systemowych

Tomasz Polak
Jak to się zaczęło? Jak to się skończy? Warunki rozumienia chrześcijaństwa instytucjonalnego

Zdzisław W. Puślecki
Sztuczna inteligencja (AI) i zagrożenia jej stosowania

Agnieszka Rościszewska, Michał Klichowski
Mini-Eduball: Jak z teorii i badań wyłania się narzędzie dydaktyczne

Biogramy

The university as a community of thinking and free people has always been of interest to researchers. A discussion of the open spaces of university discourse can provide a starting point for a debate about styles of scientific thinking and action. In the space of the university, we can certainly see scientific discourse, scientific and research discourse, but also increasingly popular science discourse or 'absent discourses'. This book is a generational transmission of knowledge, a kind of transfer between knowledge and experience and what is just entering the world of science. It is a kind of encouragement to use the scientific achievements combining the interpenetrating disciplines of academic knowledge. Texts by prominent figures from the world of science presenting various fields of science are gathered in one place. We dedicate the book to both scholars and students wishing to learn about the intersecting areas of the architecture of academic knowledge.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Uniwersytet. Otwarte przestrzenie dyskursów
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) University. Open discourse spaces
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4269-7
DOI 10.14746/amup.9788323242703
Liczba stron 482
Liczba arkuszy wydawniczych 33,00
Rodzaj oprawy twarda

Produkty powiązane

Zapisz się