Language
Mobile navigation Home page

Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych

PLN 16.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Zapotrzebowanie na ludzi zdolnych, twórczo podejmujących wyzwania współczesnego świata, nie traci na aktualności. W związku z tym pojawiają się też liczne pytania, m.in. o skalę oczekiwań, stwarzanie szans, istnienie barier, uwzględnianie potrzeb edukacyjnych (i nie tylko) oraz tworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju jednostek zdolnych. Autorka przedstawia sytuację jednostek zdolnych w środowisku edukacyjnym, uwarunkowań edukacyjnych i wyzwań, jakie przed takimi osobami stoją, na podstawie wyników własnych wieloletnich obserwacji i refleksji. Książka adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych szkół wyższych, a także do praktykujących, jak i przyszłych nauczycieli.

 

 

WSTĘP

I. Wprowadzenie w problematykę zdolności

1. Pojęcie, rodzaje i teorie zdolności
2. Wybrane definicje jednostki zdolnej
3. Charakterystyka osób zdolnych
4. Psychospołeczny obraz jednostki zdolnej
5. Drogi identyfikacji uczennic i uczniów zdolnych

II. Warunki kształcenia osób zdolnych

1. Sytuacja uczącej się jednostki zdolnej w świetle prawa oświatowego
2. Sposoby i formy pracy z osobami zdolnymi
3. Nauczycielka, nauczyciel osób zdolnych
4. Osiągnięcia szkolne zdolnych uczennic i uczniów
5. Społeczne funkcjonowanie osób zdolnych w klasie szkolnej

III. Jednostka zdolna w środowisku pozaszkolnym

1. Rodzinne uwarunkowania funkcjonowania osób zdolnych
2. Pozaszkolna działalność uczennic i uczniów zdolnych
3. Udział uczennic i uczniów zdolnych w zajęciach pozalekcyjnych
4. Możliwości rozwoju zdolności w środowisku lokalnym

IV. Propozycje dla praktyki edukacyjnej

1. Szkolny system wspierania jednostek zdolnych
2. Obraz jednostki zdolnej w świetle badań własnych
3. Zalecenia adresowane do osób z najbliższego otoczenia jednostek zdolnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

The demand for talented people, who taking up the challenges of the modern world in a creative way, remains as relevant as ever. This raises a number of questions related to gifted individuals – the size of expectations, creating opportunities, the existence of barriers, taking into account the educational needs (and not only these needs) and creating the conditions for such individuals' harmonious development. The discussions presented in this publication revolve around the issue of education for gifted persons, educational conditions and challenges. These discussions are the result of many years of the author's research and reflections on the situation of gifted individuals in the educational environment. The book is addressed to students of education faculties at universities, as material to be used in academic teaching, as well as to future and practising teachers. to get to know and better understand the situation of gifted individuals.

Write Your Own Review
You're reviewing:Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Gifted individuals in educational spaces
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 339
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3925-3
DOI 10.14746/amup.9788323239260
Number of pages 140
Number of publishing sheets 7,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up