Language
Mobile navigation Home page

Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3012-0
  • Category: Law
  • Year of publication: 2016
PLN 36.00

Derogacja norm prawnych polega na zakończeniu ich obowiązywania. Taki efekt powodują rozmaite okoliczności, ale kluczową rolę w tym względzie odgrywa prawodawca wprowadzający tak zwane przepisy uchylające, przepisy zmieniające oraz przepisy dodające. W najprostszym przypadku, ogólne mechanizmy wymuszania przez te przepisy derogacji norm są podobne, aczkolwiek różnią się w szczegółach. Bardziej złożona sytuacja ma miejsce przy uchylaniu przepisów wspomnianych trzech rodzajów. Dalsze komplikacje powstają, gdy uwzględnia się przepisy o wejściu w życie aktów normatywnych oraz normy sankcjonujące.

Derogation is the expiry of the validity of a legal norm. There are several circumstances that impart derogation, with the most important role of the legislator that introduces the so-called repealing provisions, changing provisions and inserting provisions. In the simplest case, the general mechanisms of the enforcement of norm derogation are similar; they nevertheless differ in details. A more complex situation occurs when the three mentioned types of acts are repealed. The situation becomes even more complicated when we take into account the provisions pertaining to the coming into force of normative acts and sanctioning norms.

Spis treści
(Size: 58 KB)
Summary
(Size: 84.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Derogation of norms caused by an amending activity of the legislator
Type of publication Monografia
Edition I
Series Seria Prawo nr 189
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3012-0
Number of pages 274
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up