Language
Mobile navigation Home page

Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 978-83-232-2034-3
 • Category: OUTLET, Law
 • Year of publication: 2009
PLN 40.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych na I Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego. Przygotowane do druku referaty zostały uaktualnione w stosunku do stanu prawnego, jaki miał miejsce w chwili ich wygłaszania. Książka wzbudzi zainteresowanie w kręgu znacznie szerszym niż uczestnicy samego zjazdu, dotyczy bowiem instrumentów i form prawnych działania administracji gospodarczej. Jest to temat od dawna żywy w literaturze w zakresie publicznego prawa gospodarczego i ciągle aktualny, jako że ustawodawca wprowadza coraz to nowe instrumenty, przy pomocy których administracja państwowa w sferze gospodarczej może oddziaływać na określone grupy przedsiębiorców.

This book is a collection of articles prepared for the all-Polish conference connected with the 1st Congress of Departments of Public Economic Law. This publication is a compact study on the subject of legal instruments and forms of activity of economic administration, and contains characterisation of particular legal institutions and discusses problems connected with the application of these instruments. The fundamental problems concerning legal classification of forms of activity as well as directions of changes in this field have been indicated.

 • Wprowadzenie (BOŻENA POPOWSKA)

 • CZĘŚĆ I. KIERUNKI ZMIAN

  • TERESA RABSKA
  • Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego

  • KAZIMIERZ STRZYCZKOWSKI
  • Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej

  • KRYSTYNA PAWŁOWICZ
  • Prawne formy działania administracji gospodarczej - kierunki zmian i próba oceny

  • BOŻENA POPOWSKA
  • Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej; konkurencja, współwystepowanie czy alternatywa?

 • CZĘŚĆ II. NOWE FORMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  • ANNA WALASZEK-PYZIOŁ
  • Informacja w prawie gospodarczym

  • KATARZYNA KOKOCIŃSKA
  • Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju

  • MICHAŁ BĘDKOWSKI-KOZIOŁ
  • Plan jako instrument regulacji sektorów infrastrukturalnych?

  • MACIEJ NOWAK
  • Funkcja informacji w sektorze kolei

 • CZĘŚĆ III. REGLAMENTACJA I NADZÓR

  • LEON KIERES, ANDRZEJ BORKOWSKI, KAROL KICZKA, TADEUSZ KOCOWSKI, MACIEJ GUZIŃSKI, MAREK SZYDŁO
  • Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  • RAFAŁ BLICHARZ
  • Kryteria nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w świetle prawnych form jej działania

  • KATARZYNA POKRYSZKA
  • Formy prawne działania administracji w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi na tle implementacji dyrektywy 2004/38/WE

 • CZĘŚĆ IV. REGULACJA I OCHRONA KONKURENCJI

  • PIOTR LISSOŃ
  • Formy oraz instrumenty prawne działania organu regulacyjnego na przykładzie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  • TOMASZ DŁUGOSZ
  • Zakres i prawne formy realizacji kompetencji Prezesa URE w kontekście prawa ochrony konkurencji

  • MIROSŁAW PAWEŁCZYK, RAFAŁ STANKIEWICZ
  • Istota środków prawnych podejmowanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 99 ustawy antymonopolowej w związku z koncentracją przedsiębiorców

 • CZĘŚĆ V. NOWE ASPEKTY PUBLICZNOPRAWNE

  • MARCIN STOCZKIEWICZ
  • Formy i zakres pomocy państwa. Wybrane zagadnienia
  • Nowe formy działania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji i prywatyzacji?

  • RAFAŁ BISKUP, MAŁGORZATA GANCZAR
  • PPP i związane z partnerstwem działania podmiotów publicznych. Znaczenie umowy o PPP
  • Wprowadzenie (BOŻENA POPOWSKA)

 • CZĘŚĆ I. KIERUNKI ZMIAN

  • TERESA RABSKA
  • Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego

  • KAZIMIERZ STRZYCZKOWSKI
  • Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej

  • KRYSTYNA PAWŁOWICZ
  • Prawne formy działania administracji gospodarczej - kierunki zmian i próba oceny

  • BOŻENA POPOWSKA
  • Decyzja i umowa jako formy działania podmiotów administracji gospodarczej; konkurencja, współwystępowanie czy alternatywa?

 • CZĘŚĆ II. NOWE FORMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  • ANNA WALASZEK-PYZIOŁ
  • Informacja w prawie gospodarczym

  • KATARZYNA KOKOCIŃSKA
  • Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju

  • MICHAŁ BĘDKOWSKI-KOZIOŁ
  • Plan jako instrument regulacji sektorów infrastrukturalnych?

  • MACIEJ NOWAK
  • Funkcja informacji w sektorze kolei

 • CZĘŚĆ III. REGLAMENTACJA I NADZÓR

  • LEON KIERES, ANDRZEJ BORKOWSKI, KAROL KICZKA, TADEUSZ KOCOWSKI, MACIEJ GUZIŃSKI, MAREK SZYDŁO
  • Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  • RAFAŁ BLICHARZ
  • Kryteria nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w świetle prawnych form jej działania

  • KATARZYNA POKRYSZKA
  • Formy prawne działania administracji w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi na tle implementacji dyrektywy 2004/38/WE

 • CZĘŚĆ IV. REGULACJA I OCHRONA KONKURENCJI

  • PIOTR LISSOŃ
  • Formy oraz instrumenty prawne działania organu regulacyjnego na przykładzie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  • TOMASZ DŁUGOSZ
  • Zakres i prawne formy realizacji kompetencji Prezesa URE w kontekście prawa ochrony konkurencji

  • MIROSŁAW PAWEŁCZYK, RAFAŁ STANKIEWICZ
  • Istota środków prawnych podejmowanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 99 ustawy antymonopolowej w związku z koncentracją przedsiębiorców

 • CZĘŚĆ V. NOWE ASPEKTY PUBLICZNOPRAWNE

  • MARCIN STOCZKIEWICZ
  • Formy i zakres pomocy państwa. Wybrane zagadnienia

  • ANNA TRELA
  • Nowe formy działania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w procesie komercjalizacji i prywatyzacji?

  • RAFAŁ BISKUP, MAŁGORZATA GANCZAR
  • PPP i związane z partnerstwem działania podmiotów publicznych. Znaczenie umowy o PPP

  • EWA PRZESZŁO
  • Kontrola udzielania zamówień publicznych i działania sprawdzające w toku postępowania

  • MICHAŁ BILIŃSKI
  • Spółka celowa - forma organizacyjna realizacji celu publicznego w ramach "Przedsięwzięć EURO 2012"

 • Wykaz katedr Publicznego Prawa Gospodarczego

 • Legal instruments and forms of activity of economic administration (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Legal instruments and forms of activity of economic administration
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 170
ISSN 0083-4662
ISBN 978-83-232-2034-3
Number of pages 448
Number of publishing sheets 36,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Binding type miękka, foliowana
Sign up