Language
Mobile navigation Home page

Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne, protokoły rad pedagogicznych, kroniki szkolne

PLN 10.00
Digital version
Platform: AMUR

Źródeł do dziejów szkolnictwa jest wiele. W publikacji autor skupia się na trzech najbardziej popularnych. Pierwsze to sprawozdania szkolne, wydawane przede wszystkim w pierwszej połowie XX wieku, zawierające obraz szkoły oraz materiał o charakterze naukowym – najczęściej sprawozdania rozpoczynano artykułami o charakterze naukowym. Drugim źródłem są protokoły rad pedagogicznych, opisujące ciekawe fakty, przykładowo problemy wychowawcze, z jakimi borykano się ówcześnie w szkole, czy też działalność poszczególnych organizacji szkolnych. Trzecim, najbardziej popularnym żródłem, jest kronika szkolna. Kroniki szkolne ewoluują i dziś zamiast opisu wydarzenia często umieszcza się bogatą dokumentację fotograficzną (przeważnie niestety nieopisaną). Monografia ma na celu scharakteryzowanie wymienionych źródeł, porządkuje dotychczasową wiedzę na ten temat i wnosi wiele nowych i ciekawych wątków, zawiera też wskazówki metodyczne dotyczące prawidłowego korzystania z nich, co może być bardzo przydatne dla studentów podejmujących tego typu badania oraz osób zainteresowanych tematyką dziejów szkolnictwa.

Spis treści
(Size: 43.1 KB)
Summary
(Size: 88.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku. Sprawozdania szkolne, protokoły rad pedagogicznych, kroniki szkolne
Detailed information
Publication Version printed, e-book, open access
Title (EN) Primary sources for the history of education in Poland in the 20th century. School reports, minutes of teachers’ board meetings, school annals
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3443-2
Number of pages 180
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up