Language
Mobile navigation Home page

Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2990-2
  • Category: Open Access
  • Year of publication: 2016
Digital version

Celem pracy jest ukazanie korzyści wynikających ze świadczenia usług wolontariackich w kontekście projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej studentów. Podejmowane w niej zagadnienia związane z sytuacją osób młodych na rynku pracy i planowaniem kariery zawodowej zajmują badaczy nie od dziś. Autorka skupia się na wolontariacie jako formie edukacji i przygotowania do dorosłego życia młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Wolontariat prezentowany jest jako sposobność sprawdzenia swoich możliwości i zaplanowania ścieżki zawodowej oraz jako instrument mający na celu rozbudzenie potencjału tkwiącego w jednostkach zaangażowanych w działalność wolontariacką. Praca pokazuje, że wolontariat daje możliwość rozwoju osobistego, jak i zawodowego. Publikacja zawiera również zalecenia dla wolontariuszy i instytucji, które mogą z nimi współpracować. Podkreśla konieczność promowania aktywności wolontariackiej, co przekłada się na większą świadomość społeczeństwa dotyczącą wielorakich korzyści wynikających z wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności zawodowej.

The monograph Voluntary work in planning student careers comprises five chapters. Reflections and research interests focus on three main areas: voluntary work as a form of education and a means to gain qualifications, the situation of young people on the labour market and the need for career planning. This publication presents the benefits voluntary work has for volunteers, beneficiaries, cooperating institutions and society. The findings presented in the final chapter indicate that students view voluntary work as a highly effective form of career planning and gaining work experience. Becoming involved in voluntary work boosts their chances on the job market. It also provides an opportunity to discover more about oneself - one's capabilities and limitations, one's predispositions; it offers an chance to acquire new skills and develop existing ones, develop one's character and forge valuable relationships which might evolve into professional contacts.

Write Your Own Review
You're reviewing:Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Voluntary work in planning student careers
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 230
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2990-2
Number of pages 214
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Sign up