Language
Mobile navigation Home page

Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca

PLN 10.00

W prezentowanych tekstach ukazano zachodzące w różnym wymiarze i z różnej perspektywy, relacje między całożyciowym uczeniem się, rynkiem pracy a rozwojem jednostkowym, społecznym czy instytucjonalnym; dotyczące przeobrażeń w sferze pracy, zmian we wzorach przebiegu karier, rozwoju człowieka dorosłego, edukacyjnych wyzwań współczesnego świata. Refleksje nad kategoriami pojęciowymi ujętymi w tytule omawianej pracy budują jej strukturę. W ujęciu całościowym rozdziały prezentują szeroki ogląd tematu, równocześnie jednak ukazują też różnorodne teoretyczne podejścia do omawianych zagadnień z autorskim ustosunkowaniem się do ważności podejmowanych kwestii. Niektóre z tekstów wyraźnie zorientowane są na problematykę karier, inne poprzez prezentowane analizy łączą problemy rynku pracy z wzorami przebiegu karier, czy też rynku pracy i wyzwań, istotnych dla całożyciowego uczenia się i rozwoju człowieka dorosłego.

Spis treści
(Size: 93 KB)
Uwagi wstępne
(Size: 204.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 275
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3359-6
Number of pages 226
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up