Language
Mobile navigation Home page

Tło i powierzchnia obrazu. Studia z teorii i historii badań nad sztuką (PDF)

PLN 35.00

Tło i powierzchnia obrazu to trzeci z cyklu, po tomach Obraz jako obiekt teoretyczny oraz Obrazy mocne – obrazy słabe (2018), zbiór artykułów poświęcony zagadnieniom teorii i historii badań nad sztuką, obejmujący czasy od nowożytności po współczesność.

 

Łukasz Kiepuszewski
„Głębia” powierzchni

Jacek Jaźwierski
Powierzchnie, przestrzeń i wyobraźnia w Leonardowskiej koncepcji obrazowania

Michał Haake
Figura – tło – granica obrazu. Studium porównawcze obrazów przedstawiających martwego Chrystusa autorstwa Andrei Mantegni, Annibalego Carracciego, Paola Veronesego i Orazia Borgianiego

Ryszard Kasperowicz
Powrót do Riegla. Między płaszczyzną formy a płaszczyzną znaczenia

Cezary Wąs
Antymetafizyczne konotacje terminu „powierzchnia obrazu”

Stanisław Czekalski
Powierzchnia obrazu – między antynomią a tautologią. Metodologiczny wymiar teorii Michaela Frieda

Dorota Kownacka-Rogulska
Das Allomatische. O koncepcji przestrzeni żyjącej mistycznie w rozumieniu Hugona von Hofmannsthala

Maria Poprzęcka
Napięcia powierzchniowe

Anna Markowska
Wyobraźnia akwatyczna. Rozkosz, niepewność i groza rozpłynięcia się w tle

Mirosław Wachowiak
O estetyce matowej i półmatowej powierzchni malarskich przedstawień od impresjonistów do Davida Lyncha

Łukasz Kiepuszewski
Czas powierzchni. Giorgio Morandi

Mariusz Bryl
Wizerunek i tło w obrazie kultowym: znaczące relacje

Piotr Juszkiewicz
Aktywne tło (ostatni plan?) w filmowych obrazach polskiej szkoły filmowej. Od Pokolenia (1954) do Nikt nie woła (1960) i Jak być kochaną (1962)

Łukasz Rozmarynowski
Energia malarstwa. Powierzchnia obrazów Stefana Gierowskiego i Wojciecha Fangora w kontekście śladu naukowej reprezentacji

Adrianna Kaczmarek
Powierzchnia odcisku. Mikrohaptyka grafiki na przykładach prac polskich artystów współczesnych

Agnieszka Rejniak-Majewska
Remediacje i uwarstwienia. Obraz mise-en-abîme w cyklach Rebekki H. Quaytman

Gabriela Świtek
Przed powierzchnią ściany

The Background and Surface of the Image is the third in the series, following the volumes Image as a Theoretical Object and Strong Images - Weak Images (2018), a collection of articles devoted to issues of theory and history of art research, covering times from modernity to the present.

Write Your Own Review
You're reviewing:Tło i powierzchnia obrazu. Studia z teorii i historii badań nad sztuką (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4126-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241263
Number of pages 338
Number of publishing sheets 18,00
Sign up