Language
Mobile navigation Home page

Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-2526-3
  • Category: OUTLET, Art History
  • Year of publication: 2013
PLN 30.00

Problematyka książki obejmuje szeroko rozumiane związki między myślą Fryderyka Nietzschego a sztukami wizualnymi. Praca składa się z czterech studiów podejmujących w różnych perspektywach analizę zjawisk artystycznych o znacznej rozpiętości historycznej. Przedmiotem analizy w pierwszej części są nietzscheańskie ekfrazy obrazów Rafaela, teoria malarstwa zawarta w „Narodzinach tragedii” oraz recepcja tej myśli w twórczości amerykańskiego abstrakcjonisty Marka Rothki. W drugiej części rozważana jest obecność motywów obrazowych w pismach myśliciela oraz jego związki biograficzne ze sztuką. Pracę zamyka studium poświęcone portretom fotograficznym filozofa akcentujące wywiedzione z pism Nietzschego temporalne wymiary obrazowości.

The topics raised in this book cover the relation, in a broad sense, between Friedrich Nietzsche’s thought and visual arts. This book presents four studies which analyze artistic phenomena from different perspectives and over a long time span. The first part analyzes the Nietzschean ekphrases of Raphael’s paintings, the theory of painting presented in The Birth o f Tragedy as well as the reception of this thought which is reflected in the works of the American abstractionist Mark Rothko. The second part discusses the presence of visual motifs in Nietzsche’s writings as well as the relationship between his life and art. This book culminates in a study of this philosopher’s portrait photographs which highlights the temporal dimensions of imagery derived from Nietzsche’s writings.

Spis treści
(Size: 66.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Niewczesne obrazy. Nietzsche i sztuki wizualne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Untimely Images. Nietzsche and Visual Arts
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia Sztuki nr 36
ISSN 0556-1019
ISBN 978-83-232-2526-3
Number of pages 314
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up