Language
Mobile navigation Home page

Studia Rossica Posnaniensia XLVII/1

Open Access Open Access
PLN 30.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Studia Rossica Posnaniensia” to czasopismo naukowe o długoletniej tradycji, w którym zamieszczane są artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz kulturoznawstwa, reprezentujące badania naukowe zorientowane na obszar słowiańszczyzny wschodniej w konfrontacji z innymi kulturami. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły naukowe przyczyniające się do rozwoju badań w zakresie dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa poświęcone m.in. studiom w obszarze rosyjskiego językoznawstwa stosowanego, historycznego, porównawczego i przekładoznawstwa, a także propozycje interpretacyjne i nowatorskie metodologie badania literatury rosyjskiej, w tym studia komparatystyczne. Czasopismo otwarte jest zarówno na doświadczonych naukowców, jak i młodych pracowników naukowych. Prace publikowane są w języku rosyjskim, polskim, angielskim i niemieckim. Czasopismo nie publikuje recenzji książek i wywiadów.

Creative Commons License

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).

Kontakt: beata.waligorska@amu.edu.pl

"Studia Rossica Posnaniensia" publishes original research papers that contribute to the development of two disciplines: Linguistics and Literary Studies. Our journal publishes papers concerned with, among others, investigation in the field of Russian Applied Linguistics, Historical Linguistics and Comparative Linguistics, as well as Translation Studies. The Journal is also interested in new interpretative approaches and innovative methodologies of investigating Russian literature, including Comparative Studies that also cover the relationship between Russian literature and visual culture. The journal is open to both experienced scientists and young researchers and publish materials in Russian, Polish, English and German. Book reviews or interviews are not published.

Creative Commons License

Published work are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Contakct: beata.waligorska@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Rossica Posnaniensia XLVII/1
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Language rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0081-6884
DOI 10.14746/strp
Number of pages 260
Number of publishing sheets 16,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up