Language
Mobile navigation Home page

Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii. Autorski projekt artystyczno-naukowy 2018 (PDF)

PLN 35.00

Książka prezentuje projekt artystyczno-naukowy realizowany przez autorkę w 2018 r. jako twórcze upamiętnienie powstania wielkopolskiego 1918–1919 w 100. rocznicę jego wybuchu. W pracy zaprezentowano dokumentację malarską, osobistą rejestrację pejzażu historii miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim. Pokazano ewolucję tego pejzażu przez stworzenie własnej czasoprzestrzeni malarskiej, która uwzględnia zmiany obserwowanej przestrzeni w czasie, i która generuje refleksje na temat jej odbioru w kontekście nakładania się czasu historycznego na czas współczesny. Zaprezentowany został wielowymiarowy i kolorystyczny przekaz malarski ilustrowany reprodukcjami obrazów autorki powstałych na podstawie retrospekcji i porównania obecnie obserwowanej przestrzeni pejzażu z ich historycznym kontekstem. Publikacja zaznajamia z techniką pracy artystki i prezentuje jej nowatorską technikę malarstwa strukturalnego w połączeniu z fotografią i drukiem cyfrowym. Tematykę uzupełniają teksty, dokumentacja procesu twórczego oraz relacje fotograficzne z wystaw i spotkań edukacyjnych organizowanych przez autorkę w miejscach historycznych inspiracji. Projekt realizowany był na obszarze trzech województw w sześciu miejscowościach, w których zaznaczyły się działania powstańców wielkopolskich. Został nagrodzony stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wprowadzenie

Rozdział I
Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii – opis projektu

Rozdział II
Prezentacja projektu „Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii”
1. Anastazewo
2. Nowe Kramsko
3. Poznań-Ławica
4. Rawicz
5. Zdziechowa
6. Żnin

Rozdział III
Czas i przestrzeń

Biografia Autorki

Bibliografia

Streszczenie

The book Space and Time in the Transmission of History through Painting presents an artistic and scientific project carried out by the author in 2018 as a creative commemoration of the Wielkopolska Uprising 1918-1919 on the 100th anniversary of its outbreak. The work presents painterly documentation, a personal registration of the landscape of history of the places associated with the Wielkopolska Uprising. The evolution of this landscape is shown through the creation of original painting space-time, which takes into account the changes of space observed over time, and which generates reflections on its reception in the context of the overlapping of historical time with contemporary time. A multidimensional and colourful message is presented through painting, illustrated with reproductions of the author's paintings created on the basis of retrospection, and a comparison of the currently observed landscape space with its historical context. The book introduces the artist's working technique and presents her innovative technique of structural painting in combination with photography and digital printing. The subject matter is supplemented by texts, documentation of the creative process and photographic accounts of exhibitions and educational meetings organised by the author in places of historical inspiration. The project was conducted over an area of three voivodeships in six localities where the activities of the Wielkopolska Uprising were marked. It was awarded a grant by the Minister of Culture and National Heritage.

Write Your Own Review
You're reviewing:Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii. Autorski projekt artystyczno-naukowy 2018 (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Space and Time in the Transmission of History through Painting
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4159-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241591
Number of pages 124
Number of publishing sheets 15,50

Related Products

Sign up