Language
Mobile navigation Home page

Okruchy. Myśli o antyku

PLN 59.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Przygotowana książka składa się z ponad 30 artykułów wcześniej opublikowanych w różnego rodzaju pracach zbiorowych, z natury swej trudno dostępnych. Zamierzeniem autorki jest, aby tom ten – stanowiący swoiste i subiektywne kompendium recepcji antyku w nowożytności – mógł trafić do szerszego grona odbiorców.

 

Spis treści

 

Wstęp

Kilka słów od Autorki

Proza

Królewscy tułacze u Seneki, Szekspira i Słowackiego

Boecjusza De institutione arithmetica – kilka uwag

Bóg u Tomasza Morusa w więzieniu

Rodzina w tragedii, tragedia w rodzinie

Calderóna mit wyśniony

Homo faber: tragizm naszych czasów

Widzieć jasno w zaślepieniu. Romantyczna ślepota i jej pierwowzory antyczne

Po nas choćby ogień: Czas Apokalipsy według Seneki i Marka Aureliusza

Dar widzenia w Agezylauszu Juliusza Słowackiego

Lambro i inni. Kilka uwag na temat samotności i śmierci w „egzotycznych” poematach Juliusza Słowackiego

Romanitas Norwida

Poeta jako kobieta – na przykładzie Anyte z Tegei. Kilka myśli po latach

Kobiety przed oczami duszy Wyspiańskiego. Kilka osobistych konstatacji

Pietas wobec starości w Odysei (z pewnymi odniesieniami do Eneidy)

Agamemnon i jego lwia rodzina

Seneka, maksymalny dawca maksym. Zarys problematyki polskiego fenomenu

Seneki Młodszego jako aforysty

Helena w tradycji antycznej i literaturze polskiej

Quid est veritas crudelis? Kilka rozważań z Edypem w tle

Przebaczenie jako dar i jako brzemię u Sienkiewicza. Kilka przemyśleń

Bohaterowie są zmęczeni. Kilka refleksji na temat innego stanu świadomości heroicznej

Szekspir odwiedza Owidiusza   

Fedra i Klitajmestra – dwie kobiety, dwa sposoby zapamiętania     

Naganne wielosłowie i szlachetne milczenie   

Chór w Medei jako dysponent poczucia przynależności do wspólnoty  

Fedra i Hipolit, czyli estetyka wstydu (O’Neill: wzorce, paralele i dygresje)   

Pycha cierpienia, czyli Niobe jako figura skamieniałego paradoksu  

Heros wielokrotny, czyli Tezeusz w Heroidach Owidiusza i gdzie indziej    

Achilles zawsze młody – w antyku i u Norwida   

 

Poezja

Egeusz  

Czego ci trzeba?  

Nie czekali

Narcyz

Baucis i Filemon

Pandora

Hero

Atalanta

My, klasycy

Oktawianie Auguście, proszę wstać!

Edyp

Penelopa

Dlaczego?

Ona, Antygona

Dziecięca mitologia

Nereidy

Przebacz mi, Panie

Prometeusz

Lament nad Troją

Te wszystkie matki

Idź, ma książeczko

 

Pierwodruki

 

Bibliografia

 

The book consists of more than 30 articles previously published in various types of collective works, which are, by their very nature, difficult to access. It is the author's intention that this volume, which constitutes something of a subjective compendium of the reception of antiquity in modernity, may reach a wider audience.

Write Your Own Review
You're reviewing:Okruchy. Myśli o antyku
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Edition I
Series Filologia Klasyczna nr 42
ISSN 0554-8160
ISBN 978-83-232-4265-9
DOI 10.14746/amup.9788323242666
Number of pages 284
Number of publishing sheets 22,00
Type of binding hardcover
Sign up