Language
Mobile navigation Home page

Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948 (PDF)

PLN 28.00

Książka jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą literaturze węgiersko-żydowskiej lat 1944–1948 wobec Zagłady. Część teoretyczna publikacji prezentuje sytuację tej literatury w czasie jej rozkwitu, modele biografii żydowskich na Węgrzech, ewolucję tekstów skupionych wokół kwestii żydowskiej, metafory bycia Żydem nad Dunajem w eseistyce i prozie międzywojennej. Część interpretacyjna prezentuje wybrane dzieła literackie takich autorów, jak Teréz Rudnóy, Miklós Radnóti, Ernő Szép, István Örkény, István Vas oraz literaturę gettową. Teksty poddane drobiazgowej analizie reprezentują kolejne doświadczenia pisarzy pochodzenia żydowskiego: prace przymusowe w Serbii i na froncie wschodnim, obóz koncentracyjny, getto duże, getto międzynarodowe, obozy internowania. W części interpretacyjnej wykorzystano współczesną metodologię badawczą (m.in. lekturę genderową i ekokrytyczną). Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że autorka tej książki jest Polką, autorką szeroko komentowanej pracy Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertesz wobec Zagłady, polonistką, hungarystką, tłumaczką z języka węgierskiego (m.in. prozy Kertésza), eseistką i poetką, co sprawia, że książka jest interesująca zarówno dla szerokiego grona miłośników dobrej literatury, jak i naukowców.

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Czarne plony. „Kwestia żydowska” na Węgrzech w przededniu II wojny światowej

Rozdział 2
Prostytutka, więźniarka czy święta? Eksperyment socjograficzny w narracji kobiecej o Zagładzie na przykładzie Szabaduló asszonyok. A szabadság első 24 órája Teréz Rudnóy

Rozdział 3
Zwierzęce idylle. Razglednicák Miklósa Radnótiego

Rozdział 4
Kronikarz spóźnionej wojny. Emberszag Ernő Szépa

Rozdział 5
Pieśni rozpaczy w czasach pogardy. Wokół Ostromnapló i cyklu poetyckiego Márciustól márciusig Istvána Vasa

Rozdział 6
Surrealna Zagłada. Egy halott álmaiból Stefánii Mándy w perspektywie gender

Rozdział 7
„Pozwoliłabym się pocałować, żeby tylko nas nie zabijali”. Diarystyka gettowa Évy Heyman i Anny Dévényi Sándorné

Rozdział 8
István Örkény. Artysta w Zakolu Śmierci

Zakończenie

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Indeks nazwisk

Summary (From Idyll to Irony. Hungarian Literature on the Holocaust between 1944–1948)

Összefoglalás (Idilltől az iróniáig. A holokauszt magyar irodalma 1944–1948)

This is the first monograph in Polish devoted to Hungarian-Jewish Holocaust literature from the years 1944-1948. The theoretical part of the publication presents the situation of this literature in its heyday, models of Jewish biographies in Hungary, the evolution of texts focusing on the Jewish question, and the metaphor of being a Jew in the Danube lands in interwar essays and prose. The interpretation section presents selected literary works by authors such as Teréz Rudnóy, Miklós Radnóti, Ernő Szép, István Örkény, István Vas, as well as ghetto literature. The texts subjected to meticulous analysis represent the successive experiences of writers of Jewish origin: forced labour in Serbia and on the Eastern Front, concentration camps, large ghettos, international ghettos, internment camps. The interpretation part uses contemporary research methodology (e.g. gender and ecocritical reading). What is also of significance is the fact that the author of this book is Polish, has authored widely commented work, Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertesz wobec Zagłady (Consciousness Turned Against Itself. Imre Kertész Versus the Holocaust), is a Polish scholar, translator from Hungarian (including Kertesz's prose), essayist and poet. All her competences intertwine tightly in her latest work and become the basis of a book that will attract the non-professional reader and be of outstanding scientific value.

Write Your Own Review
You're reviewing:Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948 (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) From Idyll to Irony. Hungarian Literature on the Holocaust between 1944–1948
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3819-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238195
Number of pages 296
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Sign up