Language
Mobile navigation Home page

O przedmiocie badań informatyki. Studium filozoficzne (PDF)

PLN 25.00

O przedmiocie badań informatyki. Studium filozoficzne to spojrzenie na informatykę okiem filozofa. Jest próbą zdefiniowania informatyki jako nauki przez pryzmat badanych przez nią obiektów. W książce przedstawiono analizę filozoficzną zagadnień związanych z komputerami, programami komputerowymi oraz informacją.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. KOMPUTER

1.1. Komputer jako urządzenie fizyczne
1.1.1. Komputer jako artefakt
1.1.2. Hardware versus software
1.1.3. Weryfikacja komputerów jako urządzeń
1.2. Komputer jako obiekt abstrakcyjny
1.3. Inne koncepcje komputera
1.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. PROGRAM KOMPUTEROWY

2.1. Ontologia
2.1.1. Dualna natura programów komputerowych
2.1.2. Programy jako obiekty matematyczne
2.1.3. Programy jako wzorce
2.1.4. Kryteria identyczności programów
2.1.5. Specyfikacja
2.1.6. Implementacja
2.2. Epistemologia
2.2.1. Poprawność programów
2.2.2. Testowanie programów
2.2.3. Dowodzenie poprawności programów
2.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJA

3.1. Definicje informacji
3.2. Wybrane teorie informacji
3.2.1. Matematyczna teoria komunikacji
3.2.2. Algorytmiczna teoria informacji
3.2.3. Teoria informacji Mazura
3.2.4. Teoria informacji semantycznej
3.2.5. Teoria informacji silnie semantycznej Floridiego
3.2.6. Teoria systemowa
3.2.7. Informacja jako wynik procesu
3.3. Filozofia informacji
3.4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

DODATEK. UWAGI NA TEMAT ONTOLOGII RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
1. Wprowadzenie
2. Cechy wirtualnej rzeczywistości
2.1. Symulacja
2.2. Interaktywność
2.3. Sztuczność
2.4. Immersja
2.5. Teleobecność
2.6. Komunikacja sieciowa
2.7. Fikcjonalizacja
2.8. Hipertekst
2.9. Czas
3. Obiekty wirtualne jako symulacje
4. Wirtualność a fikcja
5. Ontologia rzeczywistości wirtualnej Gurczyńskiego
6. Ontologia obiektów wirtualnych Breya
7. Wirtualność a realność
8. Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA

INDEKS

O przedmiocie badań informatyki. Studium filozoficzne -  is a perspective on computer science through the eyes of a philosopher. It is an attempt to define computer science as a science through the prism of the objects it studies. The book presents a philosophical analysis of issues related to computers, computer programs, and information.

Write Your Own Review
You're reviewing:O przedmiocie badań informatyki. Studium filozoficzne (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 139
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-4199-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241997
Number of pages 262
Sign up