Language
Mobile navigation Home page

Matematyka w ujęciu strukturalnym

PLN 20.00

Monografia poświęcona krytyczno-porównawczej analizie koncepcji strukturalistycznych – jednego z najintensywniej rozwijanych kierunków we współczesnej filozofii matematyki. Autorka omawia koncepcje strukturalne w matematyce, poczynając od strukturalizmu w ujęciu Dedekinda, uznawanego za prekursora tego kierunku, a kończąc na teorii struktur Stewarda Shapiro. W podsumowaniu przedstawia strukturalizm jako alternatywę dla platonizmu oraz wypunktowuje trudności i problemy związane z przyjęciem strukturalizmu w matematyce. W polskiej literaturze nie ma dotąd publikacji poświęconych temu kierunkowi.

Structural mathematics is a presentation of the structuralistic conceptions in the philosophy of mathematics, from the precursors of these conceptions (R. Dedekind and N. Bourbaki), to contemporary views. The book contains critically-comparative analysis of contemporary structuralistic conceptions in philosophy of mathematics created by: M. Resnik, S. Shapiro and G. Hellman. In this book can be found an especially strict logical reconstruction of these conceptions and remarks on some assumptions made by their authors. Basic assumptions of structuralism, reasons why this view is nowadays broadly considered as well as problems with structuralistic conceptions in the philosophy of mathematics are presented.

 • Wstęp
 • I. Strukturalizm jako metoda naukowa
  • 1. Definicja strukturalizmu
  • 2. Podstawowe założenia filozoficzne strukturalizmu
  • 3. Metoda strukturalna w naukach humanistycznych
  • 4. Strukturalizm w matematyce - uwagi wstępne
  • 5. Zakończenie
 • II. Prekursorzy stanowisk współczesnych
  • 1. Richard Dedekind
   • 1.1. Dedekindowska koncepcja liczb
   • 1.2. Dedekind a Strukturalizm eliminacyjny
   • 1.3. Problemy związane z interpretacją poglądów Dedekinda
    • 1.3.1. Dowód istnienia systemu prosto nieskończonego
    • 1.3.2. Problem wieloredukcji i twierdzenia o kategoryczności
   • 1.4. Próby rozwiązania trudności związanych z interpretacją poglądów Dedekinda
    • 1.4.1. Dedekind a Kant
    • 1.4.2. Dedekind a psychologizm
    • 1.4.3. Modalizm i logika drugiego rzędu
   • 1.5. Podsumowanie
  • 2. Nicolas Bourbaki
   • 2.1. Historia powstania grupy i jej główne cele
   • 2.2. Realizacja programu grupy
   • 2.3. Pojęcie struktury i jego zastosowanie
   • 2.4. Podsumowanie
 • III. Potrzeba strukturalistycznego ujęcia matematyki
  • 1. Liczby jako zbiory
  • 2. Liczby jako predykaty
  • 3. Pojęcie równości
  • 4. Liczby a obiekty
  • 5. Zakończenie
 • IV. Matematyka jako nauka o wzorcach
  • 1. Wzorce oraz zachodzące między nimi relacje. Identyczność wzorców
  • 2. Zagadnienia epistemologiczne
   • 2.1. Proces abstrakcji jako sposób nabywania przekonań na temat wzorców
   • 2.2. Od szablonów do wzorców
   • 2.3. Od dowodów do prawdy
   • 2.4. Tworzenie nowych wzorców z wzorców już znanych
  • 3. Zagadnienia ontologiczne
   • 3.1. Wieloredukacja
   • 3.2. Relatywność referencyjna i ontologiczna
   • 3.3. Wzorce jako obiekty matematyczne. Relatywność strukturalna
  • 4. Status strukturalizmu
  • 5. Zakończenie
 • V. Strukturalizm modalny
  • 1. Tłumaczenie zdań arytmetyki na język strukturalizmu modalnego
  • 2. Poprawność schematu tłumaczenia
  • 3. Matematyka a rzeczywistość fizyczna
  • 4. Zakończenie
 • VI. Strukturalizm ante rent
  • 1. Aksjomatyczna teoria struktur
  • 2. Problem równości struktur
   • 3. Epistemologia
   • 3.1. Małe struktury skończone - abstrakcja i rozpoznawanie wzorca
   • 3.2. Duże liczby naturalne i długie napisy
   • 3.3. Struktura liczb naturalnych
   • 3.4. Definicje uwikłane jako sposób opisu struktur
   • 3.5. Charakterystyka struktury za pomocą języka
  • 4. Matematyka a inne nauki
  • 5. Zakończenie
 • VII. Podsumowanie
  • 1. Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu
   • 1.1. Ontologia
   • 1.2. Epistemologia
  • 2. Problemy związane z przyjęciem strukturalizmu w matematyce
   • 2.1. Ontologia
   • 2.2. Pusta prawdziwość
   • 2.3. Kategoryczność
   • 2.4. Epistemologia
   • 2.5. Strukturalizm a twierdzenia o reprezentacji
   • 2.6. Strukturalizm a teoria mnogości
  • 3. Zakończenie
 • Dodatek
  • 1. Elementarna teoria następnika
  • 2. System logiczny S5
 • Bibliografia
 • Structural mathematics (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:Matematyka w ujęciu strukturalnym
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Structural mathematics
Type of publication Monografia
Edition I
Series Badania Interdyscyplinarne nr 11
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232182-3-4
Number of pages 156
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Type of binding paperback
Sign up