Language
Mobile navigation Home page

MAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XXXV, No. 44, Poznań 2023

Open Access Open Access
PLN 52.00
Digital version
Platform: PRESSto

Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (DOI: 10.14746/i; ISSN: 1731-450X; E-ISSN: 2720-040X) jest półrocznikiem o profilu naukowym, o międzynarodowym charakterze i zasięgu, indeksowanym w bazach takich jak SCOPUS, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL czy PKP INDEX. Zgodnie z aktualną listą zamieszczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wskaźnik oceny czasopisma wynosi 70 punktów. Prace zamieszczane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons (CC BY 4.0). Na łamach „Images” można znaleźć teksty w języku polskim i angielskim. Każdy numer czasopisma poświęcony jest jednemu monograficznemu tematowi, posiada również dział Varia, w którym publikowane są teksty niezwiązane bezpośrednio z jego motywem przewodnim. Głównym polem zainteresowań Redakcji są zjawiska związane z kulturą audiowizualną – filmem, telewizją, nowymi mediami, grami wideo czy fotografią. Pismo znane jest z wyrazistej warstwy estetycznej, która idzie w parze ze starannością edytorską. Poza samymi artykułami w każdym tomie zamieszczane są galerie prac wizualnych (np. fotografii, grafik czy plakatów).

Prace publikowane w czasopiśmie od 10.2020 r. dostępne są na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Kontakt: images@amu.edu.pl

The journal “Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (DOI: 10.14746/i; ISSN: 1731-450X; E-ISSN: 2720-040X) is a biannual scholar journal with an international focus and scope, indexed in databases such as SCOPUS, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL and PKP INDEX. According to the current list of scholarly journals issued by the Polish Ministry of Education and Science, the journal's evaluation index is 70 points. The works posted in the journal are available under a Creative Commons license (CC BY 4.0). “Images” publishes texts in Polish and English. Each issue of the magazine is devoted to one theme and also has a Varia section which publishes texts not directly related to its main topic. The main fields of interest of the Editorial Board are articles related to audiovisual culture – film, television, new media, video games or photography. The journal is known for its distinct aesthetic layer which goes hand in hand with editorial diligence. In addition to the articles themselves series of visual works (such as photographs, prints or posters) are included in each volume.

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Contact: images@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:MAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XXXV, No. 44, Poznań 2023
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski, francuski, niemiecki
Title (EN) IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XXXV, No. 44, Poznań 2023 The Special Issue: Religie w komiksach
Type of publication Czasopismo naukowe
ISSN 1731-450X
DOI 10.14746/i
Number of pages 254
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up