Language
Mobile navigation Home page

IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XXX, No. 39, Poznań 2021. Special Issue: Metaphysics – Transcendence – Atheism

Open Access Open Access
PLN 38.00
Digital version
Platform: PRESSto

Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” jest półrocznikiem o profilu naukowym. Poszczególne numery pisma mają charakter monograficzny i poświęcone są najważniejszym zjawiskom współczesnej kultury audiowizualnej. Dotyczą polskiego, europejskiego i światowego kina, telewizji, nowych mediów, fotografii, także w kontekście szeroko rozumianej kultury popularnej i w ujęciu interdyscyplinarnym. Jest to więc miejsce, w którym dokonuje się pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami podstawowej dla współczesnego świata rzeczywistości, jaką jest ikonosfera wraz z jej obrzeżami oraz kontekstami. Pismo posiada wyraźne i oryginalne walory estetyczne, które przejawiają się w staranności edytorskiej, a nade wszystko w bezpośredniej prezentacji twórczości artystycznej. Każdy numer zawiera autorską galerię, na którą składają się dzieła zaproszonego przez redakcję wybitnego twórcy obrazu: fotografika, rysownika, malarza.

Prace publikowane w czasopiśmie od 10.2020 r. dostępne są na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Kontakt: joanna.pigulak@amu.edu.pl

“Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” is a half-yearly academic journal. Each issue is a monograph devoted to a selected subject representing an important phenomenon from contemporary audiovisual culture. Articles are mainly devoted to Polish and foreign cinema, mass media, photography and popular culture, also within the broadly understood context of popular culture and interdisciplinarity. “Images” is a space encouraging deep reflection upon contemporary visual reality with its contexts and margins. The journal is distinguished by high and original aesthetic values, represented in the editorial scrupulosity and first of all in the publication of art works. Each issue includes an author gallery presenting works of an outstanding artist invited by the editors, be it a photographer, designer or painter.

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Contact: joanna.pigulak@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Vol. XXX, No. 39, Poznań 2021. Special Issue: Metaphysics – Transcendence – Atheism
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski, francuski, niemiecki
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1731-450x
DOI 10.14746/i
Number of pages 328
Number of publishing sheets 20,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up