Language
Mobile navigation Home page

Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3583-5
  • Category: Law
  • Year of publication: 2020
PLN 35.00

Książka przedstawia analizę zgodności krajowych standardów dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym ze standardami europejskimi na podstawie dwóch dyrektyw unijnych: 2013/48 dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz 2016/1919 w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym. Celem dyrektyw jest osiągnięcie jednolitego, minimalnego standardu dostępu do pomocy prawnej w Unii Europejskiej, aby zwiększyć wzajemne zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi oraz aplikację zasady wzajemnego uznawania. Dyrektywy nie wpłynęły jednak na kształt krajowych regulacji, polski ustawodawca założył pełną zgodność prawa krajowego ze standardami europejskimi i nie podjął działań w kierunku dokładniejszego zbadania tej problematyki bądź wprowadzenia zmian legislacyjnych. W publikacji zespół badawczy weryfikuje to założenie, aby odpowiedzieć, w jakim zakresie prawo krajowe realizuje europejskie standardy dostępu do obrońcy, poprzez porównanie krajowych przepisów z dyrektywami unijnymi i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Autorzy wypracowują również rekomendacje de lege ferenda, których uwzględnienie pomogłoby dostosować krajowe standardy do europejskich, a obrońcom, sądom i prokuratorom – bezpośrednio stosować przepisy dyrektyw 2013/48 oraz 2016/1919.

Wykaz skrótów

Wstęp, Martyna Kusak

Rozdział I
Joanna Grygiel, Skuteczne prawo dostępu do obrońcy

Rozdział II
Patryk Halczak, Poufność kontaktów z obrońcą

Rozdział III
Karol Kmieciak, Informacja o prawie dostępu do obrońcy

Rozdział IV
Kamil Łakomy, Warunki zrzeczenia się prawa do udziału obrońcy

Rozdział V
Kinga Krężel, Środki naprawcze

Rozdział VI
Anna Nowotny, Prawo do pomocy prawnej z urzędu

Rozdział VII
Zofia Branicka, Podejrzani i oskarżeni wymagający szczególnego traktowania

Rozdział VIII
Karolina Kiejnich, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem standardów dostępu do obrońcy

Rozdział IX
Włodzimierz Kapłon, Dostęp do obrońcy w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania

Wnioski końcowe, Martyna Kusak

Write Your Own Review
You're reviewing:Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 238
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3583-5
Number of pages 232
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,00
Type of binding paperback
Sign up