Language
Mobile navigation Home page

01/2024

The new list of scientific journals
Karolina Dziubata-Smykowska, „For us, it is sacred. Folklorism as a form of protecting intangible cultural heritage”
Mariusz Urban, „Twórczość religijna Josepha Ignatza Schnabla (1767–1831) w kontekście przemian stylistycznych muzyki przełomu XVIII i XIX wieku”
Krzysztof Trybuś, Zofia Dambek-Giallelis, Maciej Junkiert (red.), „The Birth of Romanticism in Poland and the World”.
Monika Błaszczak, „Amorficzne kategorie estetyczne wobec teorii poznania”
Michał Nowicki, „Edukacja filozoficzna w Indiach wczesnego okresu upaniszadowego”
Ewa Skwara (wstęp, przekład i komentarz), „The Weevil (Curculio)”

7 Item(s)

Show per page
Sign up