Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Związki intymne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne

25,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Przedmiotem książki Związki intymne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne są różne aspekty funkcjonowania współczesnych nastolatków w relacjach miłosnych i seksualnych. Pojawienie się silnego zainteresowania potencjalnymi intymnymi partnerami i rosnąca w siłę potrzeba seksualna są niezwykle charakterystyczne dla okresu dojrzewania i motywują nastolatków do flirtowania, randkowania, rozmów o miłości i seksualności z rówieśnikami, bardzo silnie angażując ich zarówno behawioralnie, jak i emocjonalnie oraz poznawczo. Dziwi więc fakt, że związki romantyczne młodzieży nie doczekały się dotąd takiej uwagi naukowców jak związki intymne osób dorosłych. Mimo że większość obecnych ustaleń wskazuje, że romantyczne związki adolescentów mają duże znaczenie dla ich dalszego życia, to dotychczas znaczenie problematyki nastoletniej miłości dostrzegali raczej autorzy książek i scenarzyści filmowi niż badacze. Niniejsza książka ma na celu zapełnić tę lukę. Składa się z czternastu rozdziałów, z których pierwszych sześć poświęconych jest analizom o charakterze teoretycznym i diagnostycznym, a kolejne poświęcone są opisowi założeń metodologicznych oraz analizie i interpretacji wyników badań.

Uwaga! Egzemplarze ze zwrotów z hurtowni - mogą posiadać uszkodzenia na okładkach i brzegach stron, zabrudzenia, zagniecenia!

Wstęp

Rozdział 1. Związki intymne w okresie adolescencji
1.1. Rozumienie związków intymnych młodzieży
1.2. Związki intymne młodzieży – dlaczego nie wiemy więcej?
1.3. Charakterystyka związków intymnych w okresie adolescencji

Rozdział 2. Miłość i związki intymne młodzieży – wybrane konteksty teoretyczne
2.1. Miłość i związki intymne współczesnego, globalnego nastolatka – od powierzchownych do czystych relacji
2.2. Znaczenie przywiązania w relacjach intymnych młodzieży
2.3. Kształtowanie się tożsamości młodzieży a intymność
2.4. Miłość i związki intymne młodzieży w wybranych koncepcjach psychodynamicznych

Rozdział 3. Zmiany okresu adolescencji a tworzenie związków intymnych przez młodzież
3.1. Rozwój biologiczny w okresie adolescencji a tworzenie związków intymnych przez młodzież
3.2. Rozwój psychologiczny w okresie adolescencji a tworzenie związków intymnych przez młodzież
3.3. Rozwój społeczny a tworzenie związków intymnych przez młodzież
3.4. Rozwój seksualny a tworzenie związków intymnych przez młodzież

Rozdział 4 . Intymność i seksualność młodzieży w internecie
4.1. Relacje społeczne adolescentek i adolescentów w świecie cyfrowym
4.2. Relacje intymne młodzieży w internecie
4.3. Relacje seksualne młodzieży w internecie

Rozdział 5. Ryzyko w związkach intymnych w okresie adolescencji
5.1. Przemoc na randkach
5.2. Ryzykowne zachowania seksualne w związkach intymnych młodzieży i randki bez zobowiązań
5.3. Nastoletnie rodzicielstwo

Rozdział 6. Edukacja seksualna i profilaktyka ukierunkowana na relacje intymne młodzieży
6.1. Edukacja seksualna, promocja zdrowia seksualnego, profilaktyka – wybrane konteksty teorii i praktyki
6.2. Profilaktyka przemocy na randkach
6.3. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych i zapobieganie rodzicielstwu osób niepełnoletnich

Rozdział 7. Metodologiczne podstawy badań własnych
7.1. Zbiorowe studium przypadku w badaniach jakościowych
7.2. Cel badania i problemy badawcze
7.3. Dobór próby
7.4. Etyka i plan badań
7.5. Metody zbierania i analizy danych

Rozdział 8. Młodzież wobec związków intymnych tworzonych w okresie adolescencji
8.1. Kategoria 1. Poważne związki młodych
8.2. Kategoria 2. Związki traktowane mniej poważnie, gdy trudno się w pełni zaangażować
8.3. Kategoria 3. Spotkania na luzie
8.4. Kategoria 4. Przyjaźń jako droga do związku lub ślepa uliczka
8.5. Kategoria 5. Miłość do postaci z gier komputerowych i filmów animowanych dla bojących się odrzucenia w realu
8.6. Podsumowanie i dyskusja: związki intymne okresu adolescencji w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 9. Nawiązywanie związków intymnych przez młodzież
9.1. Kategoria 1. „Mieliśmy wspólnych znajomych” – od doświadczeń grupowych do partnerskich
9.2. Kategoria 2. „Cały czas ze sobą pisaliśmy” – od serwisów społecznościowych do prywatnych wiadomości
9.3. Kategoria 3. „Teraz jesteśmy razem” – od spotkania sam na sam do deklaracji
9.4. Kategoria 4. Od skrępowania i ekscytacji do miłości
9.5. Kategoria 5. „Miał/miała w sobie to coś” – motywy wyboru partnera
9.6. Podsumowanie i dyskusja: nawiązywanie związków intymnych w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 10. Budowanie związków intymnych przez młodzież
10.1. Kategoria 1. Oscylując między bliskością a dystansem
10.2. Kategoria 2. W poszukiwaniu autentyczności i tożsamości
10.3. Kategoria 3. Wchodzenie na wyższy poziom: namiętność, troska, miłość, zaangażowanie
10.4. Kategoria 4. Układając relacje z rodziną i znajomymi
10.5. Kategoria 5. „No to mamy problem!” – kłamstwo, zazdrość, zdrada, przemoc
10.6. Kategoria 6. Ustalanie granic – od negocjowania do unikania i kłótni
10.7. Kategoria 7. Związek miłosny w internecie
10.8. Kategoria 8. „Czy już zawsze będziemy razem?” – rozważając wspólną przyszłość
10.9. Podsumowanie i dyskusja: budowanie związków intymnych w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 11. Kończenie związków intymnych przez młodzież
11.1. Kategoria 1. „Już tego nie czuję”
11.2. Kategoria 2. Raniące rozstania – zdrady i kłótnie
11.3. Kategoria 3. „Spróbujmy się znowu przyjaźnić”
11.4. Kategoria 4. Radząc sobie z cierpieniem i próbując zrozumieć dlaczego
11.5. Podsumowanie i dyskusja: kończenie związków intymnych w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 12. Znaczenie tworzenia związków intymnych a rozwój w okresie adolescencji
12.1. Kategoria 1. „To, co jest między nami, ma wpływ na moją samoocenę” – postrzeganie siebie a doświadczenia miłosne
12.2. Kategoria 2. „Aż trudno mi opisać te uczucia! To jest naprawdę mocne!”
12.3. Kategoria 3. Rozwój seksualności i zmiana stosunku do ciała
12.4. Kategoria 4. Lecząca moc związku
12.5. Kategoria 5. Indywidualne zainteresowania i rozwój osobisty a związki intymne
12.6. Kategoria 6. Miłość a osiągnięcia edukacyjne
12.7. Kategoria 7. Rozwój umiejętności osobistych i społecznych
12.8. Kategoria 8. Transformacja relacji z rodzicami
12.9. Kategoria 9. Separowanie od przyjaciół i znajomych
12.10. Podsumowanie i dyskusja: znaczenie tworzenia związków intymnych dla rozwoju w okresie adolescencji w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 13. Młodzież wobec edukacji na temat związków intymnych w szkole
13.1. Kategoria 1. „Szkoła w temacie związków intymnych nie ma nic do zaoferowania”
13.2. Kategoria 2. „To są ważne tematy, ale i tak się nie uda” – od uprzedzonych dorosłych do wycofanych młodych
13.3. Podsumowanie i dyskusja: edukacja na temat związków intymnych w szkole w perspektywie adolescentek i adolescentów

Rozdział 14. Związki intymne młodzieży w okresie adolescencji: podsumowanie wyników badań

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Adolescents’ Intimate Relationships. A Theoretical and Empirical Study)


The book Adolescents’ Intimate Relationships. A Theoretical and Empirical Study deals with various aspects of how present-day teenagers function in love and sexual relationships. The emergence of a strong interest in potential intimate partners and a growing sexual need are extremely characteristic of adolescence and motivate teenagers to flirt, date, talk about love and sexuality with their peers, very strongly involving them behaviorally as well as emotionally and cognitively. This makes it all the more surprising that adolescent romantic relationships have so far not received as much attention from researchers as adults’ intimate relationships. Although most of the current findings indicate that adolescents' romantic relationships are important for their future lives, the importance of the issue of adolescent love has so far been recognized by book authors and film scriptwriters rather than by researchers. The present book aims to fill this gap. It consists of fourteen chapters. The first six are devoted to analysis of a theoretical and diagnostic nature. Chapters seven to fourteen provide a description of the methodological assumptions (chapter seven) and an analysis and interpretation of the research findings

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Związki intymne młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Adolescents’ Intimate Relationships. A Theoretical and Empirical Study
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 361
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4204-8
DOI 10.14746/amup.9788323242055
Liczba stron 398
Liczba arkuszy wydawniczych 32,00
Format [cm] 17.0 x 24.0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się