Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii

24,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Na szósty z kolei tom studiów „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej”, zatytułowany „Artystyczny potencjał frazeologii”, składa się powiązany tematycznie zbiór ośmiu artykułów poświęconych zagadnieniom frazeologicznym w różnych stylach językowych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów stylu artystycznego. Autorami opracowań są znani badacze polszczyzny z kilku ośrodków akademickich. Podejmując problematykę dotycząca przekształceń frazeologizmów w tekstach artystycznych, m.in. w utworach poetyckich i prozatorskich, w powieściach fantasy i science-fiction, w twórczości adresowanej do dzieci, a także we współczesnej publicystyce i w komunikacji internetowej, badacze zauważają nie tylko tekstową różnorodność kształtową zastosowanych frazeologizmów, ale stawiają pytania o funkcje wprowadzanych przekształceń i ich miejsce w dotychczasowych typologiach i klasyfikacjach. Czytelnicy, którzy sięgną po prezentowany tom, znajdą w nim aktualne i interesujące rozważania przynoszące opis wykorzystania frazeologizmów w internetowych grach werbo-nominalnych oraz dotyczące różnych innych aspektów związków frazeologii i stylu artystycznego w tradycyjnych gatunkach literackich.

Słowo wstępne (Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski)

Wojciech Chlebda
Tekstowe paradygmaty przysłów w nowszej publicystyce polskiej

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Literackie aktualizacje zwrotu wypiekać komuś oczy

Iwona Kosek
O pewnym typie modyfikacji frazeologicznych we współczesnej prozie

Anna Pajdzińska
Święta krowa z szewską pasją (frazeologizmy w utworach dla dzieci)

Magdalena Puda-Blokesz
Tradycja w nowoczesnym komunikacie, czyli o mitologizmach frazeologicznych w memach internetowych

Krzysztof Skibski
Frazeologizmy rozproszone w pętli – potencjał współczesnego wiersza wolnego

Jadwiga Tarsa
Frazeologizmy w internetowych grach werbalno-wizualnych

Anna Tyrpa
Inkrustowanie tekstu literackiego cudzymi słowami

The sixth volume of studies, "Perspectives of contemporary Polish phraseology", entitled "Artistic Potential of Phraseology", consists of a thematically related collection of eight articles devoted to phraseological issues in various language styles, with particular emphasis on texts of the artistic style. The authors of the studies are well-known researchers of the Polish language from several academic centers. Taking up the issues of phraseological transformations in artistic texts, incl. in poetry and prose works, in fantasy and science-fiction novels, in works addressed to children, as well as in contemporary journalism and Internet communication, researchers notice not only the textual variety of shapes used phraseologies, but also ask questions about the functions of the transformations introduced and their place in existing typologies and classifications. Readers who reach for the presented volume will find in it up-to-date and interesting considerations describing the use of phraseologisms in online verb-nominal games and on various other aspects of the relationship of phraseology and artistic style in traditional literary genres.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Perspectives of contemporary Polish phraseology. The artistic potential of phraseology
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3996-3
DOI 10.14746/amup.9788323239970
Liczba stron 134
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się