Language
Mobile navigation Home page

Zatrzymane w obrazie. Kadry - Słowa - Fotografie

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Autorzy książki proponują spojrzenie na film, literaturę, fotografię (ujmowane także relacyjnie, z perspektywy korespondencji sztuk) jako na nośniki pamięci i nostalgii. Poddają analizie artystyczne próby utrwalenia, zapisania w różnych mediach i za pomocą różnych kodów obrazów tego, co ze swej natury ulotne, przemijające, impresyjne. Wśród przygotowanych tekstów można znaleźć takie, które za punkt wyjścia obierają wizualność, sensualność obrazu, pamięć, nostalgię, melancholię, stylizacje retro oraz kategorie temporalne.

Małgorzata Hendrykowska
Obraz powielony a granice prywatności

Izolda Kiec
Me revoilà! Czyli seans w małym kinie

Natasza Ziółkowska-Kurczuk
Kino i nostalgia. O podróżach filmowych i realnych

Marek Hendrykowski
Odjazd pociągu ze stacji La Ciotat

Roman Włodek
Nina Niovilla – pierwsza polska kinoreżyserka

Monika Bator
Pamięć o polskim kinie w piśmiennictwie Stefanii Heymanowej-Majewskiej

Piotr Zwierzchowski
Stanisława Lenartowicza opowieści o czasie

Mariusz Guzek
Według Meyrinka – Golem Piotra Szulkina na tle innych filmowych Golemów

Barbara Lena Gierszewska
Refleksje o (nie)filmowym Żeromskim

Justyna Czaja
Przestrzeń zbudowana ze wspomnień – o komiksie Dom Paco Roki

Marek Kaźmierczak
Twarz osła. Uwagi o obecności zwierzęcia w filmie na przykładzie Na los szczęścia, Baltazarze! w reżyserii Roberta Bressona

Anna Śliwińska
Obrazy dzieciństwa we współczesnym brytyjskim kinie realizmu społecznego (na przykładzie Małego Liama i Belfastu)

Krystian Przybylski
Krótka historia pewnej rekonstrukcji – odtwarzanie i kształtowanie własnej tożsamości w kinie rumuńskim

Maciej Pietrzak
Żałoba po utraconej niewinności – o Fokstrocie Samuela Maoza

Andrzej Szpulak
„Papusza” i Papusza. O sposobach obróbki estetycznej

Wojciech Otto
PRL – nostalgie i resentymenty a estetyka telewizyjnego serialu kryminalnego

Piotr Pławuszewski
Portret podwójny. O filmie dokumentalnym The B-Side: Elsa Dorfman’s Portrait Photography (2016) w reżyserii Errola Morrisa

Katarzyna Mąka-Malatyńska
Filozofia spotkania. Analiza Filmu balkonowego Pawła Łozińskiego

Mikołaj Jazdon
Filmując Miłosza. Przyczynek do historii Amatorskiego Klubu Filmowego AWA w Poznaniu

Noty o autorach

Notes about the authors

The book Frozen in the Picture. Frames – Words – Photographs offers a look at film, literature and photography (also understood as relational, from the perspective of the correspondence among these arts) as carriers of memory and nostalgia. The authors of the collection analyze artistic attempts at saving and recording, in various media and with the use of various codes and images, of what is by nature ephemeral, transient and impressionistic. The texts include those taking as their starting point: visuality, image sensuality, memory, nostalgia, melancholy, vintage stylizations and temporal categories.

Write Your Own Review
You're reviewing:Zatrzymane w obrazie. Kadry - Słowa - Fotografie
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Frozen in the Picture. Frames – Words – Photographs
Type of publication monografia
Edition I
Series Filmoznawcza 34
ISSN 1642-8595
ISBN 978-83-232-4196-6
DOI 10.14746/amup.9788323241973
Number of pages 336
Number of publishing sheets 22,50
Binding type twarda
Sign up