Language
Mobile navigation Home page

Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2: Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna

PLN 25.00

Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich porusza problematykę grup defaworyzowanych, w tym młodzieży, wychowanków instytucji pieczy zastępczej, nastoletnich matek oraz osób bezrobotnych. Drugi oscyluje wokół zagadnień związanych ze wspieraniem potencjału rozwojowego jednostek i grup społecznych (studentów, wolontariuszy, imigrantów), ostatni jest próbą uchwycenia przykładów dobrych praktyk w perspektywie mikro – w optyce pomagającego lub wspieranego.

Pokładamy ufność, iż zaprezentowane treści stanowić będą przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu pomocy, poradnictwa i wsparcia społecznego.

Spis treści
(Size: 140.3 KB)
Summary
(Size: 100.2 KB)
Wprowadzenie
(Size: 124.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2: Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Social and individual contexts of assistance, social support and counselling. Volume 2: Empirical articles – Social practice
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 270
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3307-7
Number of pages 334
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up