Language
Mobile navigation Home page

Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 1: Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje

PLN 25.00

Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak i osób działających w układach nieformalnych. Wiąże się to często z rosnącym  zapotrzebowaniem jednostek nieradzących sobie w różnych wymiarach życia, objętych rzeczywistą czy zagrożonych potencjalną marginalizacją i społecznie wykluczanych oraz aktywnością jednostek zmotywowanych do optymalizowania, z uwzględnieniem posiadanych i rozwijanych zasobów swojego funkcjonowania w różnych obszarach. Autorzy poszczególnych rozdziałów przyglądają się zjawisku pomagania w perspektywie pomagających i wspomaganych. Poddają interdyscyplinarnemu, interparadygmatycznemu oglądowi potrzeby, kompetencje, cechy, właściwości i uwarunkowania wzajemnych relacji między tymi podmiotami. Koncentrują się na koncepcjach teoretycznych, dyskusjach, analizach wyników weryfikacji empirycznych i wynikających z nich inspiracjach istotnych dla dokonywania pogłębionego oglądu rzeczywistości społecznej i miejsca w niej działań z zakresu pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa.

Spis treści
(Size: 143.7 KB)
Summary
(Size: 70.9 KB)
Zagajenie
(Size: 223.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 1: Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Social and individual contexts of assistance, social support and counselling. Volume 1: Conceptions – Discourses – Inspirations
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 269
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3306-0
Number of pages 330
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up