Language
Mobile navigation Home page

Siedem esejów o komunikowaniu

PLN 35.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka stanowi zbiór rozważań podejmujących kluczowe problemy badawcze współczesnego komunikowania w ujęciu interdyscyplinarnym z perspektywy: semiotyki, komunikologii, lingwistyki, poetyki, sztuki słowa i obrazu, kognitywistyki i psychologii społecznej. Publikacja jest efektem studiów autora nad zagadnieniem z lat 2017–2023.

Podziękowania

Esej filmowy w perspektywie narratologii
W stronę definicji pojęcia
Morfologia narracji eseistycznej
Esej filmowy jako gatunek
Odmiany eseju
Eseizacja przekazu
Literatura

Mem internetowy
Niepoważny gatunek
Morfologia memu
Dialogowość przekazu
W stronę genologii
W stronę stylistyki
W stronę aksjologii
Literatura

Proksemika bliskich przeciwieństw
Wprowadzenie
Sąsiad zza miedzy
Rzeka, która dzieli
Górzanie i dolanie
Parodia i karykatura
Konkluzja
Literatura

Fakt medialny
W kuchni newsroomu
Złudzenie wszechmocy mediów
Patologia przekazów newsowych
Czym jest (i czym nie jest) fakt medialny?
Niszczycielska siła
Mechanizm prawdopodobieństwa
Spójrz prawdzie w oczy
Literatura

Stereotyp w przestrzeni symbolicznej
O morfologii stereotypów
Pole znaczeniowe
Kłopoty ze stereotypem
Wokół definicji
Stereotyp w przestrzeni społecznej
Literatura

Semiotyka inności
Wprowadzenie
Morfologia dziwactwa
Dziwak na ekranie
Dziwactwo jako perwersja kultury
Literatura

Tematy wędrowne jako pamięć kina
W stronę metodologii
Perspektywa semiotyczna
Perspektywa diachroniczna
Perspektywa synchroniczna
Perspektywa intertekstualna
Perspektywa genologiczna
Perspektywa komparatystyczna
Perspektywa retoryczna
Perspektywa artystyczna
Perspektywa mitologiczna
Perspektywa archetypowa
Perspektywa psychologiczna
Perspektywa społeczna
Perspektywa kulturowa
Perspektywa antropologiczna
Perspektywa komunikacyjna
Konkluzja
Literatura

Nota edytorska

The book is a collection of discussions addressing key research problems in contemporary communication from an interdisciplinary perspective: semiotics, communicology, linguistics, poetics, word and image art, cognitive science and social psychology. This publication is the result of the author's studying the issues in question from 2017–2023.

Write Your Own Review
You're reviewing:Siedem esejów o komunikowaniu
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Seven essays on communicating
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4210-9
DOI 10.14746/amup.9788323242116
Number of pages 186
Number of publishing sheets 7,50
Type of binding hardcover
Sign up