Language
Mobile navigation Home page

Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego

PLN 15.00

Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym. Nadrzędną metodologią jest lingwistyka kulturowa, jednak rodzaj materiału badawczego i towarzyszące mu konteksty kulturowe oraz literackie sytuują pracę w obszarze współdziałania różnych metod i teorii. Badaniom poddano teksty poetyckie czterech autorów: Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej oraz Zbigniewa Jankowskiego, których twórczość włącza się w nurt poezji religijnej. Autorkę interesują przede wszystkim językowe i kulturowe obrazy sakralnych aspektów czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. W opisie uwzględnione zostały znaczenia podstawowe tych pojęć oraz wtórne, mające swoje źródło w tradycji kulturowej, zwłaszcza tej przynależącej do kręgu chrześcijańskiego, a także w tradycji literackiej. Szczególny nacisk został położony na wyszukanie związku między konwencjonalnymi cechami znaczeniowymi użytych słów a ich jednostkowymi realizacjami w tekstach poetyckich, w których, dzięki wprowadzeniu w nowe konteksty, pojęcia ziemi, ognia, wody i powietrza nabierają niepowtarzalnych, oryginalnych znaczeń. Organizują przestrzeń semantyczną wierszy, jednocześnie przywołują odmienne u każdego z autorów asocjacje tworzące określone łańcuchy pojęć. Słowo poetyckie nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia, stając się narzędziem wartości wyższych niż estetyczne, przede wszystkim zaś świadectwem rzeczywistości Innego, integralnym elementem przestrzeni sacrum, hierofanią objawiającą Absolut.

Spis treści
(Size: 134.8 KB)
Summary
(Size: 83.2 KB)
Uwagi wstępne
(Size: 125.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Poetic elements of the sacred. Images of holiness in the works of Janusz Stanisław Pasierb, Karol Wojtyła/ Pope John Paul II, Anna Kamieńska and Zbigniew Jankowski
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 193
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3317-6
Number of pages 298
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up