Language
Mobile navigation Home page

Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3239-1
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2017
PLN 35.00
Publikacja dostępna w formie elektronicznej na

Książka dotyczy szczegółowych problemów składni poetyckiej w polskim współczesnym wierszu wolnym. Prezentowana koncepcja analizy języka poetyckiego koncentruje się na relacjach elementów językowych, a więc eksponuje przede wszystkim zależności składniowe. Część pierwsza – poświęcona kondensacji – rozpoczyna się rozważeniem kwestii wiersza wolnego w odniesieniu do czynników historycznoliterackich i kulturowych. Kolejne zagadnienia: relacyjność, eliptyczność i tabularność stanowią dookreślenie pozytywnej definicji współczesnego wiersza wolnego. Wszystkie te zjawiska służą wprowadzeniu problemu akomodacji poetyckiej – stanowi to przedmiot części drugiej. Jednocześnie dookreślone zostaje ujęcie składni poetyckiej w nawiązaniu do wcześniejszych sposobów badania tego typu kwestii. Część trzecia prezentuje oryginalny sposób analizowania frazeologii w tekstach poetyckich – dotyczy procesu reminiscencji frazeologicznej, w której obrębie wyróżnia się zjawiska: ewokacji, konotacji i śladu frazeologicznego. Część czwarta – próby iteracyjne – zawiera sproblematyzowane analizy utworów uznanych poetów polskich. Próby te stanowią dowód na operatywność wszystkich omówionych w pracy narzędzi badawczych oraz wskazanych i zanalizowanych zjawisk językowych.

Spis treści
(Size: 102.2 KB)
Summary
(Size: 70.1 KB)
Wstęp
(Size: 79.3 KB)
Recenzja w artPapierze
(Size: 118.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 184
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3239-1
Number of pages 304
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 14,0 x 22,0
Binding type miękka, folia błyszcząca
Sign up