Language
Mobile navigation Home page

Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość

PLN 30.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Książka przedstawia problem resocjalizacji penitencjarnej specyficznej kategorii osadzonych. Autorka zastanawia się nad czynnikami ryzyka, które prowadzą do popełniania czynów zabronionych przez kobiety, a także nad możliwościami systemu penitencjarnego w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych: czy są one dostosowane do potrzeb i możliwości skazanych, czy eliminują te czynniki, które skorelowane są z przestępczością. W monografii przywołany został także obecnie obowiązujący w literaturze przedmiotu nurt myślenia o resocjalizacji – jest to Model RNR (Risk-Need-Responsivity) oraz podejście kognitywno-behawioralne do praktyki korekcyjnej.

The book entitled "Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość" [Women in Prison and Rehabilitation: Intentions Versus Reality] is a result of a research project that was carried out for the purpose of a doctoral thesis. The aim of this monograph is to attempt to present the situation of imprisoned women in the context of prisoner rehabilitation. The theoretical approaches to rehabilitation that are presented in this monograph - the risk-need-responsivity model and cognitivebehavioral theories - determine the manner in which the analyzed women's criminogenic needs as well as the rehabilitation programs offered in three female penal institutions in Poland are studied. The studies were carried out among women from three penal institutions - in Grudziądz, Lubliniec and Krzywaniec - in order to define the respondents' criminogenic needs with the aim of evaluating the selection of correctional services on this basis and answering the question of whether the rehabilitation programs that are implemented there respond to the real needs of imprisoned women. What was also analyzed was a range of rehabilitation programs that had been developed by prison staff in the above-mentioned facilities with a view to establishing the way in which their rehabilitation services were designed and implemented as well as the theoretical assumptions that they were based on.
The book also contains many guidelines and recommendations concerning the theory and practice of rehabilitation.

Spis treści
(Size: 80.9 KB)
Wstęp
(Size: 102 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Women in Prison and Rehabilitation: Intentions Versus Reality
Type of publication Monografia
Edition II
Series Psychologia i Pedagogika nr 203
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2649-9
Number of pages 274
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up